Opettajat Jyväskylässä

mf_heta

Heta Korhonen, FM

Biologian opettaja
mf_saija

Saija Ojala,FM

Fysiikan ja kemian opettaja