MAFY:n kurssi sopii kaikille ja kaikkiin lähtötilanteisiin

  • Puuttuuko sinulta kunnollinen pohja fysiikasta tai matematiikasta ja haluaisit selkeää opetusta niihin?
  • Vai oletko ”liiankin hyvä” joissain asioissa, etkä haluaisi kuunnella luentoja asioista, jotka jo osaat?
  • Onko sinun vaikea keskittyä opiskeluun kotona?
  • Teetkö kokeessa turhia virheitä? Hätäiletkö tai etenetkö liian hitaasti helpommissa tehtävissä?
  • Huolettaako kevään 2019 uudentyyppinen pääsykoe?

Kurssilaistemme kokemuksia

2-3 kertainen mahdollisuus päästä Aallon TuTalle

Aalto-yliopiston tuotantotalouden hakukohde on ollut vuodesta toiseen vaikein hakukohde. Vain 49 hakijaa sai opiskelupaikan Aallon TuTalta vuonna 2017.  Ensisijaisesti Aallon TuTalle hakeneisiin (326 kpl) suhteutettuna sisäänpääsyprosentti oli siis 15 %.

Kysyimme kevään 2017 kurssilaisiltamme heidän sisäänpääsystään ja 45 % Aallon TuTalle hakeneista kyselyn vastaajista sai sieltä opiskelupaikan. Emme saaneet kaikilta kurssilaisilta vastausta ja siksi luku on jonkin verran yläkanttiin, koska tiedämme, että sisäänpäässeet ovat innokkaampia vastaamaan kyselyihin kuin ne, jotka eivät ole saaneet paikkaa. Jos tehdään varovainen (todennäköisesti ylivarovainen) oletus, että kukaan vastaamatta jättäneistä kurssilaisista ei olisi päässyt sisään, olisi sisäänpääsyprosenttimme Aallon Tutalle silti 32 %. MAFY:n kurssilaisilla oli siis vähintään 2,1- ja enintään 3-kertainen mahdollisuus päästä Aallon TuTalle verrattuna kaikkiin ensisijaisiin hakijoihin.

Hyvistä tuloksista johtuen MAFY:n kurssilaiset veivät 31 % kaikista Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelupaikoista vuonna 2017.

Kurssilaisemme veivät

%
Aalto-yliopiston TuTan opiskelupaikoista vuonna 2017

MAFY:n kurssi 2-3 kertaistaa mahdollisuuden päästä Aallon TuTalle. Jos vierailet TuTalla, voit helposti kysyä mielipiteitä MAFY:n kurssista, koska joka kolmas vastaantuleva fuksi on ollut kurssillamme!

Mikä on tehokkain tapa oppia

Yksilöllinen opetus

Kaikilla oppitunneilla on korkeintaan 16 kurssilaista opettajaa kohden. Opetus on täysin yksilöllistä, joten voit aloittaa miltä tahansa lähtötasolta ja edetä sitä vauhtia kuin itse opit asioita.

Usein valmennuskursseilla pidetään luentoja, koska niitä on halpa järjestää ja opiskelijat saavat niistä mukavan tunteen, että olisivat oppineet jotakin. MAFY:n kurssilla ei luennoida systemaattisesti laajoja kokonaisuuksia, koska se olisi ajan tuhlausta. Esimerkiksi kaikkien matematiikan asioiden käsittelemiseen tarvittaisiin 84 luentoa. Suuri osa asioista olisi sinulle joko ennestään tuttuja tai asian ollessa unohduksissa et täysin oppisi sitä luennosta. Sen sijaan voit lukea Mafynetistä asiaa koskevan teorian ja sen jälkeen kysyä opettajalta, jos mikä tahansa asia jäi siinä epäselväksi. Heti perään pääset tekemään Mafynetistä juuri oppimaasi asiaan liittyviä harjoitustehtäviä, jolloin todella ymmärrät ja opit asian. Yleensä suurin osa tärkeistä kysymyksistäkin herää tehtäviä tehdessä ja pääset kysymään niitä opettajalta. Kotona voit kerätä listaa kysymyksistä, joita voit kysyä tunnilla opettajalta.

Oppitunnit ovat siis aktiivista työskentelyä, jonka lomassa opettajat opettavat juuri sinulle hankalia asioita. Koko oppituntien ideana on, että opettajat säästävät sinun aikaasi selittämällä hankalimmat asiat ja neuvomalla sinua ongelmanratkaisutekniikassa. Yhdessä Mafynetin kanssa tuloksena on huomattavasti parempi ja nopeampi oppiminen, mikä selittää MAFY:n kurssien poikkeuksellisen hyvät tulokset.

Kertaus

Säännöllisen kertauksen avulla tekemäsi työ ei mene hukkaan, vaan muistat vaikka helmikuussa opetellut asiat vielä koepäivänä. Kurssilla käytettävä Mafynetti-ohjelma kertaa asiat automaattisesti ja oppimisnopeuden kannalta oikein ajoitettuna. Harva tulee kerranneeksi päivittäin ilman Mafynettiä ja siksi Mafynetin käyttäjät oppivatkin nopeammin!

Tavoitteellinen työskentely

Kurssilla varmistetaan, että teet riittävän määrän töitä jaksaminen huomioiden. Säännöllisen kurssiaikataulun ja opettajien kannustuksen lisäksi tässä auttaa myös Mafynetti. Mafynetissä musta viiva osoittaa tavoitevauhdin ja punainen käyrä edistymisen suhteessa tavoitteeseen.

Asiat opetellaan tärkeysjärjestyksessä ja Mafynetti pitää automaattisesti huolen kertauksesta. Joka päivä tullessasi kurssipaikalle tai kotona avatessasi Mafynetin, tiedät täsmälleen, mitä sinun pitää tehdä ja että se on paras asia, mitä kannattaa tehdä. Sinun tehtäväksi jää vain raaka työ.

laakis_tavoite_ja_onnistuminen_03

Mitä saat kurssilla

Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita, milloin haluat aloittaa opiskelun. Itseopiskelumateriaali (Mafynetti ja tabletti) lähetetään postilla toiveesi mukaan jopa alle viikon kuluessa ilmoittautumisesta, ja voit aloittaa itsenäisen opiskelun heti riippumatta kurssin aloitusajankohdasta!

MAFY:n DI-kurssilla on jokaisella oppitunnilla korkeintaan 16 kurssilaista yhtä opettajaa kohden. Tällä tavoin opetus voidaan pitää täysin yksilöllisenä. Voit aloittaa miltä tahansa lähtötasolta ja edetä sitä vauhtia kuin itse opit asioita.

Huomaa, että MAFY:n kurssien oppituntimäärät eivät ole vertailukelpoisia muiden kurssijärjestäjien kanssa. Kursseillamme kaikki oppitunnit ovat yksilöllistä opetusta ja aktiivista omaa tekemistä.

Kurssin aikana teet neljä uusien vaatimusten mukaista DI-harjoituskoetta. Pitkällä kurssilla voit tehdä lisäksi neljä yo-harjoituskoetta. Kaikki harjoituskokeet tehdään ohjatusti, mikä tekee tilanteesta mahdollimman aidon tuntuisen. Lisäksi kaksi DI-harjoituskoetta tehdään suuressa ja aidossa koesalissa simuloiden oikeaa DI-pääsykoetta.

Saat jokaisen harjoituspääsykokeen takaisin pisteytettynä ja näet, kuinka lähellä olet sisäänpääsyä.

Kaikki kokeet on laadittu kevään 2019 pääsyvaatimusten mukaisesti. Pääsykoe uudistuu siten, että fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta ei ole enää erillisiä kokeita, vaan kaikki aineet sisältyvät samaan kokeeseen. Kaikkia aineita ei kuitenkaan tarvitse hallita, vaan tehtävissä on valinnan varaa – vain matematiikka on pakollinen.

Kokeita on paljon, jotta saat hiottua koetaktiikkasi ja rutinoidut tekemään kokeita. Rutiini auttaa myös vähentämään jännitystä, kun osaat paremmin suhtautua pääsykokeeseen ikään kuin (taas kerran) uutena harjoituskokeena.

Kurssien aikataulut ja hinnasto

Alla olevasta valikosta löydät kurssivaihtoehtomme Helsingissä sekä tietoa Mafynetti-itseopiskelumateriaalista. Napauta kurssin nimeä avataksesi kurssitiedot.

Pitkällä DI-kurssilla harjoittelet matematiikkaa sekä valintasi mukaan joko fysiikkaa tai kemiaa ensin yo-kirjoituksiin ja kirjoitusten jälkeen matematiikkaa ja fysiikkaa pääsykokeisiin. Jos et ole kirjoittamassa, harjoittelet alusta asti vain pääsykokeeseen.

Saat halutessasi kurssimateriaalin (Mafynetti-tabletin) itsenäistä harjoittelua varten itsellesi jo ilmoittautumisen jälkeen.
Näin voit valmistautua hyvissä ajoin esim. jo yo-kirjoituksiin. Huomaa, että kurssin loppulasku lähetetään aina Mafynetti-tabletin mukana.

Opetuskerrat

Kurssi sisältää 50 opetuskertaa, joista 4 kertaa on harjoituskokeita ja 46 opetuskertaa, eli 138 tuntia sisältää yksilöllistä opetusta.

Kaikilla oppitunneilla on korkeintaan 16 kurssilaista yhtä opettajaa kohden.

Kurssipaikka

Kurssipaikka on Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 7 B, Helsinki.

Kurssiaikataulu

18.2. – 24.5.2019

Oppitunnit ovat klo 9.15-12.15 tai 13.00-16.00. Katso tarkat aikataulut.

Harjoituskokeet

Teet 4 DI-harjoituskoetta, joista kaksi luokassa ja kaksi suuressa salissa. Lisäksi teet kurssin alkuvaiheessa 2 puolikasta matematiikan yo-harjoituskoetta sekä 2 puolikasta fysiikan tai kemian yo-harjoituskoetta.

Kaikki kokeet tarkastetaan ja saat niistä henkilökohtaisen palautteen.

Kaikki kokeet on laadittu kevään 2019 pääsyvaatimusten mukaisesti. 

Opettajat

Helsingin pääopettajana toimii DI Antti Suominen, Mafynetin kehittäjä, MAFY:n perustaja, matematiikka ja fysiikka

Kurssin hinta

2490 €

Ilmoittaudu tästä linkistä DI-kurssille

DI-kurssilla harjoittelet matematiikkaa ja fysiikkaa DI-pääsykoetta varten. Opetus alkaa heti yo-kirjoitusten päätyttyä.

Saat halutessasi kurssimateriaalin (Mafynetti-tabletin) itsenäistä harjoittelua varten itsellesi jo ilmoittautumisen jälkeen.
Näin voit valmistautua hyvissä ajoin esim. jo yo-kirjoituksiin. Huomaa, että kurssin loppulasku lähetetään aina Mafynetti-tabletin mukana.

Opetuskerrat

Kurssi sisältää 30 opetuskertaa, joista 4 kertaa on harjoituskokeita ja 26 opetuskertaa, eli 78 tuntia sisältää yksilöllistä opetusta.

Kaikilla oppitunneilla on korkeintaan 16 kurssilaista yhtä opettajaa kohden.

Kurssipaikka

Kurssipaikka on Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 7 B, Helsinki.

Kurssiaikataulu

29.3. – 24.5.2019

Oppitunnit ovat klo 9.15-12.15 tai 13.00-16.00. Katso tarkat aikataulut.

Harjoituskokeet

Teet 4 DI-harjoituskoetta, joista kaksi luokassa ja kaksi suuressa salissa.

Kaikki kokeet tarkastetaan ja saat niistä henkilökohtaisen palautteen.

Kaikki kokeet on laadittu kevään 2019 pääsyvaatimusten mukaisesti.

Opettajat

Helsingin pääopettajana toimii DI Antti Suominen, Mafynetin kehittäjä, MAFY:n perustaja, matematiikka ja fysiikka

Kurssin hinta

1690 €

Ilmoittaudu tästä linkistä DI-kurssille

Mafynetti-itseopiskelumateriaalilla voit aloittaa koska tahansa. Materiaali sisältää täydelliset teoriaosiot kaikista koealueen aiheista, valtavan määrän tehtäviä mallivastauksineen ja harjoituskokeet itsenäisesti tehtäviksi.

Voit ostaa erilliset matematiikan, fysiikan ja kemian kurssit tarpeestasi riippuen. Kunkin DI-kurssin mukana tulee veloituksetta saman oppiaineen yo-kertauskurssi.

Itseopiskelumateriaalin hinta

195 € / oppiaine

Lue lisää Mafynetistä tästä linkistä

Tilaa Mafynetti verkkokaupasta

Pelkän matematiikan opiskelu

Jos haluat opiskella kurssilla pelkästään matematiikkaa, voidaan kurssia mukauttaa siten, että fysiikan tunteja jätetään pois tai korvataan matematiikan tunneilla. Saat kurssista tällöin alennuksen. Ota meihin yhteyttä ja kysy näistä mahdollisuuksista!

Kemian opiskelu

Jos aiot vastata DI-pääsykokeessa myös kemian tehtäviin, voit harjoitella kurssilla myös kemiaa. Kurssin mukana tuleva itseopiskelumateriaali sisältää täydellisen kemian DI-oppimateriaalin. Pitkällä DI-kurssilla voit valita lisäksi yo-kurssin ajaksi (8 opetuskertaa, 24 tuntia yksilöllistä opetusta) oppiaineeksi fysiikan sijasta kemian. Ota meihin yhteyttä ja kysy näistä mahdollisuuksista!

Jos haet informaatioverkostojen hakukohteeseen, voit tehdä kurssilla yhden ylimääräisen harjoituskokeen, joka vastaa informaatioverkostojen hakukohteen aineisto- ja soveltuvuuskoetta. Kokeen yhteydessä käydään myös läpi, millä strategialla koe kannattaa tehdä ja opit järkevän ajankäytön. Aineisto- ja soveltuvuuskoe on pyritty tekemään sellaiseksi, ettei siihen voisi valmistautua etukäteen. Koe on kuitenkin tähän asti pysynyt hyvin samanlaisena ja saat selvän edun, kun pääset kerran harjoittelemaan koetta etukäteen. Suurimman hyödyn saat, kun kokeen rakenne tulee tutuksi ja osaat käyttää aikasi oikein. Sen enempää kokeeseen ei kannata eikä oikeastaan voikaan harjoitella.

Jos haet pelkästään informaatioverkostojen koulutusohjelmaan, voit keskittyä kurssilla matematiikan opiskeluun. Katso yllä oleva kohta ”Kemian tai pelkän matematiikan opiskelu kurssilla”.