Tietosuoja

MAFY-Valmennus suhtautuu asiakkaidensa tietosuojaan äärimmäisen vakavasti. Alta löydät tietosuojakäytäntömme ja tietosuojavastaavan yhteystiedot.

Mitä tietoja Mafy tallentaa?

Käyttäjän itse antamia tietoja

 • nimi
 • yhteystiedot ml. osoite- tai laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja muu sähköinen osoitetieto
 • kiinnostus- ja harrastustiedot

Palvelun käyttöön ja asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • käyttäjätunniste tai asiakasnumero
 • rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
 • asiointi- ja käyttötiedot
  • Mafynetin käyttötiedot
  • Mafynetin tehtävähistoria
  • Mafynetin työtunnit
  • Mafynetin vihjeiden käyttö
  • Laitetunnisteet joilla Mafynettiä on käytetty
  • Mafynetissä jätetyt palautteet lähettäjätunnisteineen

Tilaustiedot

 • tilaaja- ja saajatiedot
 • tuotetiedot
 • tarjoustiedot
 • hintatiedot
 • laskutustiedot
 • toimitustiedot
 • maksutapatiedot
 • peruutustiedot
 • palautustiedot
 • tarjonnan kieltokoodit 
 • reklamaatiotiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot

Suostumustiedot

 • suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin
 • sähköisen markkinoinnin kieltokoodit
 • tiedon osoitteen saantitavasta

Verkkopalveluiden käyttötiedot

 • käyttäjän tulotapa internetsivuille
 • selain- ja laitetieto
 • evästetunniste, 
 • palvelussa vietetty aika, 
 • maantieteellinen sijainti IP-osoitteen perusteella
 • verkkopalvelun selaustietoja, mainosten näyttötietoja 
 • tietoa mainosten klikkaamisesta

Tallenteet

 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut, sekä tallennetut chat-keskustelut
Lisäksi tallennamme näihin tietoihin tapahtuvat muutokset. Saatamme myös tallentaa tietoja tai käyttää niitä laitteessasi paikallisesti. Voimme esimerkiksi säilöä tietoja paikalliseen välimuistiin, jotta voit avata sovelluksen ja tarkastella sen sisältöä nopeammin.

Kuka tietoja tallentaa

MAFY-Valmennus kerää tietoja tuotteidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjistä. Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi MAFY-Valmennuksen kanssa yhteistyössä olevat palveluntuottajat, sekä erilaiset mittauspalveluiden tarjoajat. 

Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. 

Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voit lukea täältä.

Verkkopalveluissamme voi olla käytössä yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää tai Jaa-painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet voivat näkyä palveluissamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. 

Yhteisöliitännäinen palvelussamme tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun, jolloin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä. 

Yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut kyseiseen palveluun. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja MAFY-Valmennukselle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

Verkkopalveluissamme voidaan myös näyttää sisältöjä iFrame-tekniikkaa hyödyntäen.

Tietyissä tilanteissa tietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, mikäli tietoja käsitellään järjestelmissä joiden tallennussijainnit ovat EU:n ulkopuolella.  Näitä ovat:

 • Dropbox
 • G-Suite
 • Mailchimp

Miten käytämme näitä tietoja?

Mitä teemme keräämällämme tiedolla? Lyhyt vastaus on: Tuotamme sinulle uskomattoman hienoja oppimateriaaleja  ja palveluita ja parannamme niitä jatkuvasti. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä: 

 • kehitämme, käytämme, parannamme, toimitamme, ylläpidämme ja suojaamme tuotteitamme ja palveluitamme.
 • lähetämme sinulle viestejä myös sähköpostilla. Voimme käyttää sähköpostia esimerkiksi tukipyyntöihin vastaamisessa tai sinua mahdollisesti kiinnostaviin tuotteisiin, palveluihin ja kampanjatarjouksiin liittyvässä tiedottamisessa.
 • seuraamme ja analysoimme trendejä ja käyttöä.
 • parannamme tuotteidemme ja palvelujemme turvallisuutta.
 • vahvistamme henkilöllisyytesi ja estämme petoksia tai muuta luvatonta tai lainvastaista toimintaa.
 • käytämme evästeillä ja muilla teknologioilla keräämäämme tietoa palvelujemme ja kokemuksesi parantamiseen.
 • valvomme palveluehtojemme  ja muita käyttösääntöjämme noudattamista

Kenelle näitä tietoja jaetaan

Saatamme jakaa tietoa seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:

 • Palveluntuottajien, myyjien ja kumppaniemme kanssa.
 • Kolmansien osapuolten kanssa juridisista syistä.
  • Saatamme jakaa sinua koskevaa tietoa, jos meillä on riittävä syy tiedon luovuttamiseen, kuten:
   • pätevän oikeustoimen tai viranomaispyynnön, tai sovellettavan lain, säännön tai asetuksen noudattamiseksi.
   • palveluehtojen mahdollisten loukkausten tutkimiseksi, korjaamiseksi ja valvomiseksi.
   • meidän, käyttäjiemme tai muiden henkilöiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden varmistamiseksi.
   • petos- ja turvallisuuskysymyksien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi.
 • Osana fuusiota tai yrityskauppaa.
  • Jos MAFY-Valmennus on yrityskaupan, omaisuuden myynnin, likvidaation tai selvitystilan kohteena, tai sen koko liiketoiminta tai osa siitä myydään toiselle yritykselle, saatamme jakaa tietosi toisen yrityksen kanssa ennen ja jälkeen toimenpiteen.

Saatamme jakaa mainostajille tai muille kolmansille osapuolille myös tietoa, joka on koottu yhteen, joka ei ole yhdistettävissä henkilöön, tai josta on poistettu tunnistetiedot.

Asiakkaille, joille postitamme tuotteita,  Posti toimii henkilötietojen käsittelijänä. MAFY omistaa henkilötiedot ja rekisterinpitäjän vastuu on MAFY:llä.  Henkilötietojen käsittelysopimus löytyy osoitteesta https://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ehdot/posti-smartship-henkilotietojen-kasittelysopimus-fi.pdf

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Säilytämme keräämiämme tietoja kaksi vuotta asiakasuhteesi päättymisen jälkeen. Potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietokannat päivitetään vuosittain ja niissä säilytetään tietoa viiden vuoden ajalta. 

Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Tiedot säilytetään salakirjoitetuissa tallennusmedioissa ja niitä käsitellään vain salasanasuojatuissa päätteissä. Päätteiden tietosuojaa ja virustorjuntaa valvotaan keskitetysti. Tiedot varmuuskopioidaan sekä paikallisiin tallennusmedioihin, että pilvivarmuuskopioihin. Pilvivarmuuskopioinnissa tietoja voi päätyä salakirjoitetussa muodossa EU:n ulkopuolelle mm. Dropboxin ja Google Driven kautta. Tiedot siirretään salakirjoitettuina MAFYn ja palveluntarjoajien välillä. 

Kuka tietoja käsittelee?

Sinun tietojasi käsittelevät ainoastaan rajattu ryhmä MAFYn henkilökuntaa. MAFYn tietojärjestelmät on suunniteltu pitämään yllä lokia tietoja käsittelevistä henkilöistä ja rajaamaan tietojen käyttö vain tarpeellisille henkilöille. 

Mitä oikeuksia minulla on?

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä (Art 13Art 14)

Mafyllä on velvollisuus toimittaa sinulle tietoja henkilötietojen käsittelystä. 

Oikeus saada pääsy tietoihin (Art 15)

Rekisteröidyllä on oikeus saada MAFYlta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (Art 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että MAFY oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (Art 17)

Rekisteröidyllä on oikeus saada MAFY poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Art 20)

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut MAFYlle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Tuomas – kopio

Tuomas Hauvala

Tietosuojavastaava
Vastuullani on MAFYn tietosuoja ja tietojenkäsittely, sekä tietopyyntöihin vastaaminen. Mikäli haluat tehdä tietopyynnön tai sinulla on kysyttävää tietosuojastamme, jätä yhteydenottopyyntö allaolevalla napilla.