ylioppilastodistuksen vaikutukset sisäänpääsyyn

Alkupisteet ylioppilastodistuksesta

Alkupisteet lasketaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Laskentaperusteet vaihtelivat aiemmin yliopistoittain, mutta ovat nyt kaikissa yliopistoissa samanlaiset.

Yksittäinen ylioppilastodistuksen arvosana tuottaa alkupisteitä seuraavasti:

Pisteitä voi kuitenkin saada enintään neljästä ylioppilastodistuksen arvosanasta:

  1. Äidinkieli
  2. Paras pitkä kieli. Lyhyistä kielistä ei saa pisteitä, mutta keskipitkänä kirjoitetusta toisesta kotimaisesta kielestä saa.
  3. Paras arvosana aineista fysiikka, kemia tai biologia
  4. Paras näistä: Matematiikka tai mikä tahansa ainereaali, paitsi kohdassa 3. käytetty.

Alkupisteitä voi siis saada yhteensä enintään 36. Täydet pisteet voi saada esimerkiksi kirjoittamalla laudaturin äidinkielestä, pitkästä englannista, biologiasta ja kemiasta.

Alkupisteiden vaikutus sisäänpääsyyn

Tästä taulukosta ilmenee, kuinka alkupisteet auttoivat lääketieteelliseen pääsyssä vuonna 2018. Kevään 2019 haussa vaikutuksen voi olettaa olevan samaa suuruusluokkaa.

  1. HUOM: Sarakkeen C luku kertoo, millaiset yo-todistuspisteet helpottivat sisäänpääsyssä. Huomaa, että luku ei kerro sitä, minkä kiintiön kautta hakija pääsi sisään. Isolla osalla yhteispistekiintiön kautta sisäänpäässeistä on huomattavasti heikompi yo-todistus, kuin sarakkeessa C tai D on esitetty.

Esimerkki taulukon käytöstä koskien Tampereen yleislääketieteellistä (Tampere LL):

  1. Sarake A kertoo, että vuonna 2017 Tampereella piti saada pääsykokeesta 145,5 raakapistettä päästäkseen sisään koepistekiintiössä – suurin mahdollinen raakapistemäärä pääsykokeessa oli 245. Jos hakijalla oli täydet alkupisteet, niin sarakkeesta B nähdään, että hakijan tarvitsi saada pääsykokeesta 135,82 pistettä päästäkseen sisään. Erinomainen yo-todistus voi siis antaa mukavan edun, mutta kokeessa täytyy silti pärjätä hyvin.
  2. Sarake C kertoo, mikä oli pienin alkupistemäärä, joka helpotti sisäänpääsyä. Vertaamalla rajaan eli 32,2:een nähdään, että alkupisteiden ollessa 32 sisäänpääsy ei helpotu, kun taas pistemäärällä 34 saadaan jo hyötyä ja pistemäärällä 36 huomattava hyöty. Alkupisteiden ollessa 36 saadaan täysi hyöty, jonka suuruus ilmenee sarakkeista A ja B.
  3. Sarakkeesta D voi katsoa millaiset arvosanat on täytynyt vähintään saada, jotta sarakkeen C alkupistemäärä ylittyy.

Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulle viestin tärkeimmistä muutoksista pääsykokeen lähestyessä.