Sisäänpääsypisterajat ja -prosentit hakukohteittain

Pääsykoe 2018 pisteet

Alla oleviin taulukoihin päivitetään 2018 tiedot lähiaikoina! Tiedot eivät muut kovin paljoa, joten voit hyvin arvioida hakukohteiden vaikeuseroja nykyistenkin taulukoiden pohjalta.

Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulle viestin tärkeimmistä muutoksista pääsykokeen lähestyessä.

Vertailukelpoiset sisäänpääsypisterajat pääsykokeessa 2017-2006

Raakapisteet tarkoittavat kokeesta saatavia pisteitä. Raakapisteiden maksimäärä on vaihdellut 128-250 välillä. Yliopistot ilmoittavat itse sisäänpääsyrajat ns. skaalattuina pisteinä mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden koepisteet skaalataan välille 0-72 pistettä. Kokelaiden pisteet kerrotaan skaalauskertoimella, joka valitaan siten, että 1 % valintakokeeseen parhaiten vastanneista saa 72 pistettä ja muut saavat jotakin väliltä 0-72 pistettä. Skaalaus tehdään erikseen kaikille yleis-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen hakeneille. Ennen vuotta 2018 skaalauskerroin oli eri myös yliopistoittain.

Skaalattujen pisterajojen avulla ei voi verrata eri hakukohteiden vaikeutta, koska skaalauskertoimet vaihtelevat hakukohteittain ja ennen vuotta 2018 myös yliopistoittain. Lisäksi arvosteluperusteet ovat hieman poikenneet paikkakunnittain, mikä vaikuttaa myös raakapisteisiin. Alla olevassa taulukossa esitetyt raakapisterajat ovat melko hyvin vertailukelpoisia, joten pienellä varauksella saat niiden avulla kuvan eri hakukohteiden vaikeudesta toisiinsa nähden.

Raakapisterajoja ei yleensä anneta ylipistoista suoraan, mutta aktiiviset opiskelijat ovat keskusteluryhmissä laskeneet ja koonneet näitä tietoja vuosien saatossa. Skaalauskerroin julkaistaan vuosittain tai sen voi laskea omista koepisteistään, kun on osallistunut kokeeseen. Vuosien 2013-2017 luvuista olemme tarkastaneet itse suurimman osan ja totesimme ne oikeiksi. Vanhempien lukujen tarkkuudesta emme voi olla varmoja, mutta pidämme niitä varsin luotettavina.

Alla olevassa taulukossa on näytetty, millaisilla kokeen raakapisteillä on saanut opiskelupaikan koepistekiintiössä. Erinomaisella yo-todistuksella oli mahdollista päästä sisään myös hieman alemmilla kokeen raakapisteillä – asiaa on käsitelty tarkemmin alempana.

Huomioi nämä asiat, kun teet päätelmiä hakukohteen vaikeudesta:

 • Ensisijaisuuspiste olisi vastannut 2017 ja 2016 kokeissa noin 2,5:ttä raakapistettä. Jos haluat arvioida ensisijaisuuspisteen vaikutusta sisäänpääsyn vaikeuteen, lisää ”toissijaisten” hakukohteidesi sisäänpääsyrajoihin 2,5 pistettä ja katso, ovatko ne siitä huolimatta helpompipääsyisiä kuin ensisijainen hakukohteesi. Lue lisää hakukohteiden järjestämisestä.
 • Paikkakuntien väliset erot vaihtelevat vuosittain. Esim. kun Tampereella oli alhainen pisteraja vuonna 2012, niin se luultavasti houkutteli hakijoita Tampereelle, jolloin raja nousi vuonna 2013. Vastaava ilmiö on havaittavissa eri vuosina eri paikkakunnilla

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Monissa paikoissa ensikertalaiskiintiö ei vaikuttanut sisäänpääsyrajoihin.
  Mikäli vaikutusta oli, on ei-ensikertalaisten sisäänpääsyraja ilmoitettu suluissa.
 2. Maksimipisteet tarkoittavat suurinta mahdollista pistemäärää, jonka kokeesta olisi voinut saada.
 3. Kevään 2015 haussa ei hyväksytty yhtään opiskelijaa hammaslääketieteen ruotsinkieliselle linjalle, koska vähimmäisvaatimuksena oli 90 % suomenkielisen linjan pisterajasta. Taulukossa oleva pistemäärä 39,25 on tämän vähimmäisvaatimuksen mukainen raja, jolla olisi siis saanut paikan. Keväällä 2017 hyväksyttiin vain yksi hakija, kun pelkästään koepistekiintiön koko oli 4 hakijaa. Siten ruotsinkieliselle hampaalle olisi päässyt saamalla 90 % suomenkielisen linjan pisteistä eli 115,75.

Sama taulukko kuin yllä, mutta raakapisterajat on laskettu prosentteina suurimmasta pistemäärästä, jonka kyseisen vuoden kokeesta olisi voinut saada

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

Mitä tarkoittavat raakapisteet ja skaalatut pisteet?

Raakapisteet tarkoittavat kokeesta saatavia pisteitä. Raakapisteiden maksimäärä on vaihdellut viime vuosina 128-250 välillä.

Yliopistot ilmoittavat sisäänpääsyrajat skaalattuina pisteinä, mikä tarkoittaa sitä, että kokeeseen osallistuneiden koepisteet skaalataan 0-72 pisteen välille käyttämällä skaalauskerrointa. Skaalauskerroin määritellään yleensä siten, että eniten raakapisteitä saanut kokelas (tai esimerkiksi paras prosentti kokelaista) saa 72 skaalattua pistettä ja muiden kokelaiden raakapisteet muutetaan tästä määritellyllä kertoimella skaalatuiksi pisteiksi, jotka ovat jotain 0-72 pisteen väliltä.

Skaalattujen pisteiden perusteella ei voi arvioida, mihin hakukohteeseen on ollut vaikeinta päästä sisään, sillä skaalauskertoimet vaihtelevat hakukohteittain.

Sisäänpääsyprosentit hakukohteittan

Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelma sisäänpääsyprosenteista hakukohteittain. Sisäänpääsyprosentit eivät anna luotettavaa kuvaa sisäänpääsyn vaikeudesta eri hakukohteissa, sillä hakijamateriaali ja kokeeseen osallistuvien hakijoiden osuus vaihtelevat.

Sisäänpääsyprosentit lääketieteellisiin ja hammaslääketieteellisiin 2017

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Helsingin luvut koskevat suomenkielisiä hakijoita.
 2. Virallista tilastoa Oulussa kokeeseen osallistuneiden hakijoiden määrästä ei ole vielä julkaistu. Tämä luku on arvioitu vuoden 2016 luvun perusteella muuttamalla lukua saman verran kuin ensisijaisten hakijoiden määrä Ouluun muuttui vuosien 2016-17 välillä.

Sisäänpääsyprosentit hakukohteittan

Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelma sisäänpääsyprosenteista hakukohteittain. Sisäänpääsyprosentit eivät anna luotettavaa kuvaa sisäänpääsyn vaikeudesta eri hakukohteissa, sillä hakijamateriaali ja kokeeseen osallistuvien hakijoiden osuus vaihtelevat.

Sisäänpääsyprosentit lääketieteellisiin ja hammaslääketieteellisiin 2017

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

 1. Helsingin luvut koskevat suomenkielisiä hakijoita.
 2. Virallista tilastoa Oulussa kokeeseen osallistuneiden hakijoiden määrästä ei ole vielä julkaistu. Tämä luku on arvioitu vuoden 2016 luvun perusteella muuttamalla lukua saman verran kuin ensisijaisten hakijoiden määrä Ouluun muuttui vuosien 2016-17 välillä.

Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulle viestin tärkeimmistä muutoksista pääsykokeen lähestyessä.