Sisäänpääsypisterajat ja -prosentit hakukohteittain

Vertailukelpoiset sisäänpääsypisterajat pääsykokeessa 2006-2019

Raakapisteet tarkoittavat kokeesta saatavia pisteitä. Raakapisteiden maksimäärä on vaihdellut 128-250 välillä. Yliopistot ilmoittavat itse sisäänpääsyrajat ns. skaalattuina pisteinä mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden koepisteet skaalataan välille 0-72 pistettä. Kokelaiden pisteet kerrotaan skaalauskertoimella, joka valitaan siten, että 1 % valintakokeeseen parhaiten vastanneista saa 72 pistettä ja muut saavat jotakin väliltä 0-72 pistettä. Skaalaus tehdään erikseen yleis-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen hakeneille. Ennen vuotta 2018 skaalauskerroin oli eri myös yliopistoittain.

Skaalattujen pisterajojen avulla ei voi verrata eri hakukohteiden vaikeutta, koska skaalauskertoimet vaihtelevat hakukohteittain ja ennen vuotta 2018 myös yliopistoittain. Lisäksi arvosteluperusteet ovat hieman poikenneet paikkakunnittain, mikä vaikuttaa myös raakapisteisiin. Alla olevassa taulukossa esitetyt raakapisterajat ovat kuitenkin varsin hyvin vertailukelpoisia, joten pienellä varauksella saat niiden avulla kuvan eri hakukohteiden vaikeudesta toisiinsa nähden.

Raakapisterajoja ei yleensä anneta ylipistoista suoraan, mutta aktiiviset opiskelijat ovat keskusteluryhmissä laskeneet ja koonneet näitä tietoja vuosien saatossa. Skaalauskerroin julkaistaan vuosittain tai sen voi laskea omista koepisteistään, kun on osallistunut kokeeseen. Vuosien 2013-2019 luvuista olemme tarkastaneet itse suurimman osan ja totesimme ne oikeiksi. Vanhempien lukujen tarkkuudesta emme voi olla varmoja, mutta pidämme niitä varsin luotettavina.

Alla olevassa taulukossa on näytetty, millaisilla kokeen raakapisteillä on saanut opiskelupaikan koepistekiintiössä.

Huomioi nämä asiat, kun teet päätelmiä hakukohteen vaikeudesta:

  • Ensisijaisuuspiste olisi vastannut 2016 -2019 kokeissa noin 2,5:ttä raakapistettä. Jos haluat arvioida ensisijaisuuspisteen vaikutusta sisäänpääsyn vaikeuteen, lisää ”toissijaisten” hakukohteidesi sisäänpääsyrajoihin 2,5 pistettä ja katso, ovatko ne siitä huolimatta helpompipääsyisiä kuin ensisijainen hakukohteesi. Lue lisää hakukohteiden järjestämisestä.
  • Paikkakuntien väliset erot vaihtelevat vuosittain. Esim. kun Tampereella oli alhainen pisteraja vuonna 2012, niin se luultavasti houkutteli hakijoita Tampereelle, jolloin raja nousi vuonna 2013. Vastaava ilmiö on havaittavissa eri vuosina eri paikkakunnilla

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

  1. Osassa hakukohteista ensikertalaiskiintiö ei vaikuttanut sisäänpääsyrajoihin. Mikäli vaikutusta oli, on ei-ensikertalaisten sisäänpääsyraja ilmoitettu suluissa.
  2. Maksimipisteet tarkoittavat suurinta mahdollista pistemäärää, jonka kokeesta olisi voinut saada.
  3. Alunperin kokeen maksimipisteet olivat 246, mutta tehtävänannoissa olleiden virheiden vuoksi kolme kohtaa jätettiin arvostelematta.

Sama taulukko kuin yllä, mutta raakapisterajat on laskettu prosentteina suurimmasta pistemäärästä, jonka kyseisen vuoden kokeesta olisi voinut saada

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

Mitä tarkoittavat raakapisteet ja skaalatut pisteet?

Raakapisteet tarkoittavat kokeesta saatavia pisteitä. Raakapisteiden maksimäärä on vaihdellut viime vuosina 128-250 välillä.

Yliopistot ilmoittavat sisäänpääsyrajat skaalattuina pisteinä, mikä tarkoittaa sitä, että kokeeseen osallistuneiden koepisteet skaalataan 0-72 pisteen välille käyttämällä skaalauskerrointa. Skaalauskerroin määritellään nykyään siten, että 1 % valintakokeeseen parhaiten vastanneista saa 72 skaalattua pistettä ja muiden kokelaiden raakapisteet muutetaan tästä määritellyllä kertoimella skaalatuiksi pisteiksi, jotka ovat jotain 0-72 pisteen väliltä.

Raakapisteiden avulla voi arvioida, mihin hakukohteeseen on ollut vaikeinta päästä sisään.

Sisäänpääsyprosentit hakukohteittan

Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelma sisäänpääsyprosenteista hakukohteittain. Sisäänpääsyprosentit eivät kerro sisäänpääsyn vaikeudesta eri hakukohteissa, sillä eri kohteisiin hakee keskimäärin eritasoisia henkilöitä. Hakukohteiden vaikeuserot ilmenevät ylempänä olevasta taulukosta, jossa on sisäänpääsyrajat.

Sisäänpääsyprosentit lääketieteellisiin ja hammaslääketieteellisiin 2018

LL = lääkis, HLL = hammas, ELL = eläin

Helsingin luvut koskevat suomenkielistä linjaa.


Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulla tietoa pääsykoemuutoksista ja hakemisesta.