oikaisupyynnön tekeminen

Jos lääkiksen ovet eivät auenneet, kannattaa nopeasti varmistaa, onko sinulla aihetta oikaisupyyntöön. Joka vuosi MAFY-valmennuksen kurssilaisia pääsee sisään myös oikaisupyyntöjen kautta.

Miten teen oikaisupyynnön?

1) Tarkista pääsykokeen vastaukset

Tutustu pääsykokeen hyvän vastauksen piirteisiin ja pisteytä omat vastauksesi likimääräisesti. 

Jos valinnan tuloksista riippumatta olet mielestäsi alle kymmenen raakapisteen (todelliset kokeesta saatavat pisteet ilman skaalausta) päässä sisäänpääsystä, tai et lainkaan muista koevastauksiasi, jatka kohtaan 2.

 

2) Tilaa kopiot pääsykokeen vastauspapereista. Pidä kiirettä!

Voit tilata kopiot vastauspapereistasi kotiin tai sähköpostiisi tai noutaa ne koepaikan hakijapalvelun toimistosta. Varmista vielä hakijapalvelusta oman hakukohteesi käytäntö! Vertaa vastauksiasi hyvän vastauksen piirteisiin. Tarkista saamasi pisteet ja varmista, että ne on laskettu oikein eikä yhteispisteitä puutu. Käy läpi monivalinnat ja varmista, ettei kone ole tulkinnut kumittamaasi jälkeä vääräksi vastaukseksi (tämä on yleisin virhe monivalintojen pisteytyksessä!).

3) Jos löysit virheen pisteytyksestä tai pistemäärien laskennasta, tee oikaisupyyntö

Tehtävän pisteytyksestä täytyy löytää joku selkeä virhe (esim. tarkastaja ei ole huomannut, että olet laskenut jonkun kohdan oikein, jos käyttämäsi tapa on erilainen kuin hyvän vastauksen piirteissä) tai tietty tehtävä on pisteytetty pisteytyslinjasta poikkeavalla tavalla. 

Viime vuosina pisteytykset ovat olleet todella yhtenäisiä hakijoiden välillä. Lisäpisteitä ei ole oikaisupyynnöissä annettu edes epäloogisesti tai suorastaan virheellisesti pisteytetyistä tehtävistä, jos pisteytys on kuitenkin ollut pisteytyslinjan mukainen, eli hakijoiden kesken yhtenäinen.

Erilaisissa nettiryhmissä ja keskusteluissa on ollut viime vuosina jaossa toisten hakijoiden vastauspapereita. Jos löydät epäjohdonmukaisuuden sinun ja toisten hakijoiden pisteytysperusteissa, kannattaa oikaisupyyntö tehdä. Aiemmista vuosista poiketen vertailu yksittäisten hakijoiden vastausten välillä ei ole enää selkeä peruste lisäpisteille. Eli vaikka joku olisi jostain tehtävästä saanut enemmän pisteitä, vertailua toiseen hakijaan ei enää huomioida oikaisumenettelyssä. Jos kuitenkin huomaat noin käyneen, kannattaa oikaisupyyntö tehdä sillä perusteella, että muiden hakijoiden vastauksista ilmenevä pisteytyslinja on erilainen kuin sinun pisteytyksesi. Oikaisupyyntöön ei kuitenkaan kannata enää liittää ”todisteeksi” kuvia toisen hakijan vastauspapereista ja pisteytyksestä.

Tarkemmat oikaisupyynnön ohjeet löydät oman hakukohteesi hakijapalvelun ohjeista. Löydät ne esimerkiksi Googlen avulla käyttämällä hakusanoina tiedekuntaa ja sanaa ”oikaisupyyntö”. Voit myös tarvittaessa soittaa hakijapalveluun ja kysyä neuvoa. Muista varmistaa oikaisupyynnön aikataulu! Yleensä oikaisupyynnön täytyy olla perillä 14 vuorokauden kuluessa tulosten ilmoittamisesta, joten toimi ripeästi, mutta palauta oikaisupyyntö vasta viimeisinä päivinä, jotta ehdit saamaan vertailtavia vastauksia ja siten varmistumaan pisteytyslinjasta.

Oikaisupyyntö kannattaa lähettää kaikkiin niihin tiedekuntiin, joihin olet hakenut. Täältä löytyy ohjeita ja linkit tiedekuntakohtaisiin käytäntöihin.

Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulla tietoa pääsykoemuutoksista ja hakemisesta.