Näin harjoittelet onnistuneesti

Paljonko täytyy harjoitella? Millainen viikkotuntimäärä on liikaa? Mitkä muut asiat vaikuttavat harjoittelun tuloksiin? 

Harjoittelun määrä

Lääkikseen pääsemiseksi ei tarvita poikkeuksellista lahjakkuutta, vaan runsas määrä oikeanlaista harjoittelua. Tämä pätee kaikkiin pääsykoeaineisiin – myös fysiikkaan, joka usein mielletään lahjakkuutta edellyttäväksi aineeksi.

Vuonna 2018 MAFY:n asiakkaat veivät 40 % ja vuonna 2019 jo 60 % kaikista Suomen lääkispaikoista. Meillä on hyvin kattava aineisto lääkikseen päässeistä ja siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän onnistumiseensa. Sekä valmennuskurssi- että itseopiskeluasiakkaamme käyttävät Mafynetti-sovellusta, joka tuottaa meille tarkkaa tilastoaineistoa.

Alla oleva kuvaaja havainnollistaa erinomaisesti harjoittelun merkitystä:

Mistä tiedämme tämän?

Kysyimme kaikilta asiakkailtamme heidän sisäänpääsystään ja järjestimme tämän tilaston Mafynetillä tehtyjen työtuntien mukaan (kuvan tilasto on vuodelta 2018). Kuvaajasta ilmenee, että mitä enemmän työtunteja opiskelija oli tehnyt Mafynetillä, sitä korkeampi oli sisäänpääsyn todennäköisyys. 

Huomaa, että todennäköisyys lakkaa kasvamasta 600 tunnin jälkeen. Yleisesti ottaen enempi harjoittelu tuo lisää kehitystä ja paremmat tulokset, mutta harjoittelu täytyy jakaa riittävän pitkälle ajalle, jotta ehtii myös levätä. 1200 tuntia tuntia harjoittelua antaa paljon paremman tuloksen kuin 600 tuntia, jos harjoittelun jakaa esim. kahdelle lukuvuodelle. Tässä tilastossa tulokset lakkaavat kasvamasta 600 tunnin jälkeen todennäköisesti siksi, että merkittävä osa tämän rajan ylittäneistä opiskelijoista on yrittänyt opiskella liian paljon lyhyessä ajassa, esimerkiksi 800 tuntia neljässä kuukaudessa.

MAFY-valmennuksessa me mittaamme ja analysoimme paljon asioita ja olemme tutkineet myös sitä, millaisella viikkotuntimäärällä oppii nopeimmin. Useimmilla ihmisillä paras määrä on 30-35 tuntia viikossa aktiivista työskentelyä Mafynetillä. Työaika sisältää kaikkiin oppiaineisiin yhteensä käytetyn ajan. Työajasta on poistettu kaikki lyhyetkin lepo- ja ruokatauot.

Mikä on oikea tuntimäärä?

 • Opiskelijoilla, jotka tekivät töitä 600 tuntia lukuvuoden aikana, oli yli kaksinkertainen todennäköisyys päästä sisään verrattuna niihin, jotka opiskelivat 300 tuntia.
 • Viikkotuntimäärä ei saa kuitenkaan ylittää omia rajoja – yleensä yläraja on 30-35 tuntia viikossa. Kuukausia kestävässä harjoittelussa viikkotyötunteja kannattaa yleensä tehdä tätäkin vähemmän. 
 • Aloita siis harjoittelu aikaisin, jotta saat kerrytettyjä tunteja sopivalla tahdilla. Tekemällä esimerkiksi 30 tuntia viikossa saat n. 120 työtuntia kuukaudessa. Yllä olevasta käyrästä nähdään, että tällä työtahdilla jokainen kuukausi Mafynetillä harjoittelua parantaa sisäänpääsytodennäköisyyttä 7,5 prosenttiyksikköä!
 • Jos kuitenkin ”heräät” luku-urakkaan vasta myöhään keväällä, älä luovuta, vaan tee parhaasi – kuvasta näkyy sekin, että 200 tuntia harjoittelua on todella paljon parempi asia kuin 0 tuntia!

Harjoittelun laatu

Harjoittelun laatu on yhtä tärkeää kuin määrä. Mafynetti-sovellus pitää automaattisesti huolta monista hyvistä työtavoista, kuten kertauksesta, ja lisäksi Mafynetti opastaa hyvässä opiskelutekniikassa, ajankäytössä ja muilla menestykseen vaikuttavilla osa-alueilla. Tuloksissa tämä näkyy seuraavasti:

 • Lääketieteellisiin haki ensisijaisena kohteenaan 7896 hakijaa keväällä 2019.
 • Heistä 2590 oli MAFY:n valmennuskurssi- tai itseopiskeluasiakkaita ja 5306 hakijaa tuli siis muualta.
 • MAFY:n asiakkaista 581 pääsi sisään ja muualta tulleista pääsi 393.
 • Todennäköisyys päästä sisään ilman Mafynettiä oli siis enää 7,4 %. MAFY:n asiakkaiden sisäänpääsyprosentti oli 22,4 %, eli Mafynetin käyttäjillä oli 3,0-kertainen mahdollisuus päästä sisään.

Etäkurssilaisemme saavat myös henkilökohtaista ohjausta, kannustusta ja sparrausta opiskeluvalmentajaltaan ja lähikurssilla olevat myös henkilökohtaista opetusta oppiaineissa. Myös nämä erot näkyvät tilastoissa:

MAFY:n valmennuskurssilla sisäänpääsytodennäköisyys oli 29,7 %, eli 4,0-kertainen ja pelkkää Mafynettiä käyttäneillä itseopiskelijoilla 2,8-kertainen verrattuna niihin lääkishakijoihin, joilla ei ollut Mafynettiä.

Näin teet opiskelustasi tehokkaampaa

 1. Hanki vähintään Mafynetti-itseopiskelumateriaali.
 2. Valmennuskurssilla (etäkurssi tai lähiopetusta sisältävä kurssi) voit saada merkittävää lisäetua.
 3. Älä opiskele muilla materiaaleilla Mafynetin lisäksi, vaikka saisit ne ilmaiseksi – se aika ja energia on pois koordinoidusta ja tehokkaasta Mafynetti-harjoittelusta.
 4. Katso alla oleva video! Videolta löydät  MAFY:n entisen etäkurssilaisen Roosan loistavia opiskeluohjeita. Roosa antaa hyviä vinkkejä ja samalla saat hyvin kuvaa siitä, minkälaisia asioita tulet oppimaan Mafynetin ja opiskeluvalmentajan avulla.

Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulla tietoa pääsykoemuutoksista ja hakemisesta.