Näin harjoittelet onnistuneesti

Paljonko täytyy harjoitella? Millainen viikkotuntimäärä on liikaa? Mitkä muut asiat vaikuttavat harjoittelun tuloksiin? 

Harjoittelun määrä

Lääkikseen pääsemiseksi ei tarvita poikkeuksellista lahjakkuutta, vaan runsas määrä oikeanlaista harjoittelua. Tämä pätee kaikkiin pääsykoeaineisiin – myös fysiikkaan, joka usein mielletään lahjakkuutta edellyttäväksi aineeksi.

Vuonna 2020 MAFY:n asiakkaat veivät 81 % kaikista pääsykoekiintiön paikoista. Meillä on hyvin kattava aineisto lääkikseen päässeistä ja siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän onnistumiseensa. Sekä valmennuskurssi- että itseopiskeluasiakkaamme käyttävät Mafynetti-sovellusta, joka tuottaa meille tarkkaa tilastoaineistoa.

Alla oleva kuvaaja havainnollistaa erinomaisesti harjoittelun merkitystä:

Mistä tiedämme tämän?

Kysyimme kaikilta asiakkailtamme heidän sisäänpääsystään ja järjestimme tämän tilaston Mafynetillä tehtyjen työtuntien mukaan (kuvan tilasto on vuodelta 2018). Kuvaajasta ilmenee, että mitä enemmän työtunteja opiskelija oli tehnyt Mafynetillä, sitä korkeampi oli sisäänpääsyn todennäköisyys. 

Huomaa, että todennäköisyys lakkaa kasvamasta 600 tunnin jälkeen. Yleisesti ottaen enempi harjoittelu tuo lisää kehitystä ja paremmat tulokset, mutta harjoittelu täytyy jakaa riittävän pitkälle ajalle, jotta ehtii myös levätä. 1200 tuntia tuntia harjoittelua antaa paljon paremman tuloksen kuin 600 tuntia, jos harjoittelun jakaa esim. kahdelle lukuvuodelle. Tässä tilastossa tulokset lakkaavat kasvamasta 600 tunnin jälkeen todennäköisesti siksi, että merkittävä osa tämän rajan ylittäneistä opiskelijoista on yrittänyt opiskella liian paljon lyhyessä ajassa, esimerkiksi 800 tuntia neljässä kuukaudessa.

MAFY-valmennuksessa me mittaamme ja analysoimme paljon asioita ja olemme tutkineet myös sitä, millaisella viikkotuntimäärällä oppii nopeimmin. Useimmilla ihmisillä paras määrä on 30-35 tuntia viikossa aktiivista työskentelyä Mafynetillä. Työaika sisältää kaikkiin oppiaineisiin yhteensä käytetyn ajan. Työajasta on poistettu kaikki lyhyetkin lepo- ja ruokatauot.

Mikä on oikea tuntimäärä?

 • Opiskelijoilla, jotka tekivät töitä 600 tuntia lukuvuoden aikana, oli yli kaksinkertainen todennäköisyys päästä sisään verrattuna niihin, jotka opiskelivat 300 tuntia.
 • Viikkotuntimäärä ei saa kuitenkaan ylittää omia rajoja – yleensä yläraja on 30-35 tuntia viikossa. Kuukausia kestävässä harjoittelussa viikkotyötunteja kannattaa yleensä tehdä tätäkin vähemmän. 
 • Aloita siis harjoittelu aikaisin, jotta saat kerrytettyjä tunteja sopivalla tahdilla. Tekemällä esimerkiksi 30 tuntia viikossa saat n. 120 työtuntia kuukaudessa. Yllä olevasta käyrästä nähdään, että tällä työtahdilla jokainen kuukausi Mafynetillä harjoittelua parantaa sisäänpääsytodennäköisyyttä 7,5 prosenttiyksikköä!
 • Jos kuitenkin ”heräät” luku-urakkaan vasta myöhään keväällä, älä luovuta, vaan tee parhaasi – kuvasta näkyy sekin, että 200 tuntia harjoittelua on todella paljon parempi asia kuin 0 tuntia!

Harjoittelun laatu

Harjoittelun laatu on yhtä tärkeää kuin määrä. Mafynetti-sovellus pitää automaattisesti huolta monista hyvistä työtavoista, kuten kertauksesta, ja lisäksi Mafynetti opastaa hyvässä opiskelutekniikassa, ajankäytössä ja muilla menestykseen vaikuttavilla osa-alueilla. Tuloksissa tämä näkyy seuraavasti:

 • Lääketieteellisiin haki ensisijaisena kohteenaan 8 712 hakijaa keväällä 2020.
 • MAFY:n asiakkaita kaikista hakijoista oli 3064 eli 35,2 %
 • Pääsykoevalinnassa jaettiin 242 aloituspaikkaa, joista MAFY:n asiakkaille meni 197, eli 81,4 %

Asiakkaidemme menestykseen vaikuttaa myös se, että etäkurssilaisemme saavat henkilökohtaista ohjausta, kannustusta ja sparrausta opiskeluvalmentajaltaan ja lähikurssilla olevat henkilökohtaista opetusta oppiaineissa.

Näin teet opiskelustasi tehokkaampaa

 1. Hanki vähintään Mafynetti-itseopiskelumateriaali.
 2. Valmennuskurssilla (etäkurssi tai lähiopetusta sisältävä kurssi) voit saada merkittävää lisäetua.
 3. Älä opiskele muilla materiaaleilla Mafynetin lisäksi, vaikka saisit ne ilmaiseksi – se aika ja energia on pois koordinoidusta ja tehokkaasta Mafynetti-harjoittelusta.
 4. Katso alla oleva video! Videolta löydät  MAFY:n entisen etäkurssilaisen Roosan loistavia opiskeluohjeita. Roosa antaa hyviä vinkkejä ja samalla saat hyvin kuvaa siitä, minkälaisia asioita tulet oppimaan Mafynetin ja opiskeluvalmentajan avulla.

Liity postituslistallemme, niin lähetämme sinulla tietoa pääsykoemuutoksista ja hakemisesta.