sisäänpääsyrajat ja hakeminen 2018

Kolme tapaa läpäistä opiskelijavalinta

Diplomi-insinööriksi voi opiskella Aalto-yliopiston diplomi-insinööriosastoilla sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa. Lisäksi tutkinnon voi suorittaa Oulun, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Näihin kouluihin haetaan yhteishaussa.

Yhteisvalinta

Yhteisvalinnassa vuonna 2018 voit hakea enintään kuuteen koulutukseen, ja nykyään vaikka kaikki kuusi voivat olla diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia (DIA-kohteet). Hakiessasi sinua pyydetään laittamaan hakukohteet mieluisuusjärjestykseen. Mieluisuusjärjestyksen mukaisesti sinulle myönnetään paikka ensimmäisestä hakukohteesta, johon hakupisteesi riittävät. Laita siis kohteet järjestykseen sen mukaan, mihin eniten haluat.

Todistusvalintaan (katso kohta 1.  alempana) osallistut vain sen hakukohteen osalta, jonka valitset ensisijaiseksi. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse etkä pääse osallistumaan pääsykokeeseen, koska olet jo saanut paikan ensisijaisessa hakukohteessasi. Jos et tule valituksi todistusvalinnassa, niin silloin osallistut automaattisesti kaikilla hakukohteillasi vaihtoehtojen 2 ja 3 mukaiseen valintaan.

Kolme tapaa tulla valituksi

  1. Todistusvalinta, jossa voit erittäin hyvällä yo-todistuksella päästä sisään ilman pääsykokeita. Pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli ovat erityisen arvokkaita. Viisi parhaiten pisteitä tuottavaa yo-arvosanaa huomioidaan, joten pakollisten lisäksi kirjoitetut aineet voivat auttaa merkittävästi sisäänpääsyssä. Huomaa, että mikäli olet ollenkaan epävarma siitä, tuletko valituksi pelkän todistuksen perusteella, niin sinun tulee käytännössä aina valmistautua pääsykokeisiin. Syy on se, että todistusvalinnan tulokset saat tietää vasta muutamaa päivää ennen pääsykokeita. Todistusvalintaan osallistut sillä DIA-valinnan hakukohteella, jonka valitsit hakiessa ensisijaiseksi.
  2. Osa opiskelijoista (Aalto-yliopistossa suurin osa) valitaan sellaisten hakupisteiden perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen sekä yo-todistuksesta että pääsykokeista saatavat pisteet. Hyvä yo-todistus helpottaa erittäin paljon sisäänpääsyä, joten suosittelemme tästäkin syystä panostamaan yo-kirjoituksiin ja ajattelemaan pääsykokeita vasta niiden jälkeen.
  3. Kolmas mahdollisuus on tulla valituksi pelkkien pääsykoepisteiden perusteella, mikäli yo-todistus on jäänyt huonoksi.

70 % Aalto-yliopiston ja 60 % Tampereen ja Lappeenrannan opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille – muissa hakukohteissa kiintiöt ovat myös 60-70 %. Vaikka luku kuulostaa suurelta, sillä ei välttämättä ole merkitystä. Lääketieteellisessä ensikertalaiskiintiö on 65 %, mutta siellä kiintiö ei ole vaikeuttanut ei-ensikertalaisten sisäänpääsyä kuin joissakin hakukohteissa ja niissäkin vain vähän. DIA-valinnassa kiintiö on myös ollut käytössä kaksi vuotta, tosin aiemmin kiintiö oli useimmissa hakukohteissa 50 %. Valitettavasti DIA-valinnan osalta ei ole julkistettu tietoa siitä, onko kiintiöllä ollut vaikutusta. Emme ole saaneet asiaan vastausta myöskään erikseen kysymällä. Tilastoanalyysin pohjalta pidämme erittäin todennäköisenä, että 50 %:n kiintiöllä ei ole ollut mitään vaikutusta. Uudella 70 %:n kiintiöllä ehkä tavoitellaan, että syntyisi jokin vaikutus, mutta emme usko, että se on suuri.

Informaatioverkostojen koulutusohjelma ei kuulu DIA-yhteisvalintaan, vaikka se onkin Aalto-yliopiston tekniikan alan hakukohde. Nykyään tällä on merkitystä lähinnä todistusvalinnan kannalta. Informaatioverkostoissa ei ole todistusvalintaa. Koska informaatioverkostot ei kuulu DIA-yhteisvalintaan, voit valita infon Opintopolussa ensisijaiseksi hakukohteeksi ja olet lisäksi mukana todistusvalinnassa sillä DIA-hakukohteella, joka on ensisijaisena valitsemiesi DIA-kohteiden joukossa.

Sisäänpääsyrajat ja tarvittavat pääsykokeet

Vuonna 2018 yo-todistuksesta saa alkupisteitä tämän taulukon mukaisesti. 5 parhaiten pisteitä tuottavaa yo-arvosanaa otetaan huomioon. Suurin mahdollinen pistemäärä on 26.

Pääsykokeet ja kynnysehdot hakukohteittain vuonna 2018 Aalto-yliopistossa:

  1. Matematiikan koe on pakollinen kaikissa hakukohteissa. Matematiikan lisäksi täytyy ilmoittautua johonkin alla olevista muista kokeista. Osassa hakukohteista toiseksi kokeeksi hyväksytään vain fysiikka. Voit kuitenkin suorittaa kaikki kokeet ja kokeiden yhteispisteet lasketaan hakukohteittain sen mukaan, mitä kokeita kyseisessä kohteessa hyväksytään. Jos kohteessa hyväksytään sekä fysiikka että kemia, niin yhteispisteet lasketaan siten, että matematiikan pisteisiin lisätään kemian tai fysiikan kokeen pisteet siten, että enemmän pisteitä tuottanut koe huomioidaan sinun hyväksesi.
  2. Jotta voit tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, sinun täytyy saada vähintään tällainen arvosana matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta. Mikäli kynnysehto on annettu useammasta aineesta riittää, kun ehto täyttyy jossakin niistä.

Sisäänpääsyrajat hakukohteittain vuonna 2017 Aalto-yliopistossa. Rajat muuttuvat vuosittain hakijoiden ja kokeen tason mukaan. Tästä voit katsoa vertailun vuoksi 201320142015 ja 2016 rajat.

  1. Yo-todistuksesta täytyi saada keväällä 2017 tämä määrä alkupisteitä, jotta tuli valituksi todistusvalinnassa.
  2. Suurin osa opiskelijoista valitaan yhteenlasketuilla alku- ja koepisteillä. Tässä sarakkeessa on keväällä 2017 vaadittu sisäänpääsyraja yhteispisteillä.
  3. Jos yo-todistuksesi ei ole kyllin hyvä, voit tulla valituksi koepistekiintiössä. Tässä on kevään 2017 sisäänpääsyraja koepistekiintiössä. Kaikissa hakukohteissa on kaksi pääsykoetta edellisen taulukon mukaisesti. Kokeista voi saada yhteensä 0-40 hakupistettä. Tarkempaa tietoa pisteiden laskennasta: Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeissa on 6 tehtävää, kukin kuuden pisteen arvoisia. Näin ollen yhdestä kokeesta annetaan enintään 36 pistettä, mutta nämä pisteet skaalataan välille 0-20 kertomalla pistemäärä luvulla 5/9. Näin ollen hakupisteitä voi saada kahdesta kokeesta yhteensä 0-40.
  4. Yhteispistekiintiössä on helpompi päästä sisään kuin koepistekiintiössä, jos alkupisteitä on riittävän paljon. Tähän sarakkeeseen on laskettu, kuinka paljon alkupisteitä tarvittiin keväällä 2017, jotta niistä oli hyötyä. Esimerkki: Anni haki tietotekniikan hakukohteeseen ja hänellä oli 21 alkupistettä yo-todistuksesta. 21 > 19,0, joten hän sai hyötyä alkupisteistään. Pääsykokeista hänen täytyi saada vähintään 39,00 – 21 = 18,00 pistettä. Hyvän yo-todistuksen ansiosta hän ei siis tarvinnut pääsykokeista yhtä paljoa pisteitä kuin koepistekiintiössä, jossa vaatimus oli 20,00 pistettä.
  5. Katso edellisen sarakkeen huomautus. Tässä on näytetty vähimmät yo-arvosanat, joista oli hyötyä sisäänpääsyssä keväällä 2017.