sisäänpääsyrajat ja hakeminen 2019

Kolme tapaa läpäistä opiskelijavalinta

Diplomi-insinööriksi voi opiskella Aalto-yliopiston diplomi-insinööriosastoilla sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa. Lisäksi tutkinnon voi suorittaa Oulun, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Näihin kouluihin haetaan yhteishaussa.

Laita mieluisin hakukohde ensisijaiseksi

Yhteisvalinnassa vuonna 2019 voit hakea enintään kuuteen koulutukseen, ja nykyään vaikka kaikki kuusi voivat olla diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia (DIA-kohteet). Hakiessasi sinua pyydetään laittamaan hakukohteet mieluisuusjärjestykseen. Mieluisuusjärjestyksen mukaisesti sinulle myönnetään paikka ensimmäisestä hakukohteesta, johon hakupisteesi riittävät. Laita siis kohteet järjestykseen sen mukaan, mihin eniten haluat.

Todistusvalintaan (katso kohta 1.  alempana) osallistut vain sen hakukohteen osalta, jonka valitset ensisijaiseksi. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse etkä pääse osallistumaan pääsykokeeseen, koska olet jo saanut paikan ensisijaisessa hakukohteessasi. Jos et tule valituksi todistusvalinnassa, niin silloin osallistut automaattisesti kaikilla hakukohteillasi vaihtoehtojen 2 ja 3 mukaiseen valintaan.

Kolme tapaa tulla valituksi

  1. Todistusvalinta, jossa voit erittäin hyvällä yo-todistuksella päästä sisään ilman pääsykokeita. Pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli ovat erityisen arvokkaita. Viisi parhaiten pisteitä tuottavaa yo-arvosanaa huomioidaan, joten pakollisten lisäksi kirjoitetut aineet voivat auttaa merkittävästi sisäänpääsyssä. Huomaa, että mikäli olet ollenkaan epävarma siitä, tuletko valituksi pelkän todistuksen perusteella, niin sinun tulee käytännössä aina valmistautua pääsykokeisiin. Syy on se, että todistusvalinnan tulokset saat tietää vasta muutamaa päivää ennen pääsykokeita. Todistusvalintaan osallistut sillä DIA-valinnan hakukohteella, jonka valitsit hakiessa ensisijaiseksi.
  2. Osa opiskelijoista (Aalto-yliopistossa suurin osa) valitaan sellaisten hakupisteiden perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen sekä yo-todistuksesta että pääsykokeista saatavat pisteet. Hyvä yo-todistus helpottaa erittäin paljon sisäänpääsyä, joten suosittelemme tästäkin syystä panostamaan yo-kirjoituksiin ja ajattelemaan pääsykokeita vasta niiden jälkeen.
  3. Kolmas mahdollisuus on tulla valituksi pelkkien pääsykoepisteiden perusteella, mikäli yo-todistus on jäänyt huonoksi.

70 % Aalto-yliopiston ja 60 % Tampereen ja Lappeenrannan opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille – muissa hakukohteissa kiintiöt ovat myös 60-70 %. Vaikka luku kuulostaa suurelta, kiintiö ei näytä vaikuttaneen sisäänpääsyn vaikeuteen, koska niin suuri osa hakijoista on ensikertalaisia.

Informaatioverkostojen koulutusohjelma ei kuulu DIA-yhteisvalintaan, vaikka se onkin Aalto-yliopiston tekniikan alan hakukohde. Infolle haetaan Opintopolussa kuten DIA-valinnan kohteisiin, mutta valintamenettely on erilainen. Informaatioverkostoille ei ole puhdasta todistusvalintaa. 35 opiskelijaa otetaan yhteenlasketuilla todistus- ja pääsykoepisteillä ja enintään 5 opiskelijaa pelkästään pääsykoepisteillä.

Sisäänpääsyrajat ja tarvittavat pääsykokeet

Vuonna 2019 yo-todistuksesta saa alkupisteitä tämän taulukon mukaisesti. 5 parhaiten pisteitä tuottavaa yo-arvosanaa otetaan huomioon. Suurin mahdollinen pistemäärä on 26.

Todistusvalinnan kynnysehdot hakukohteittain vuonna 2018 Aalto-yliopistossa:

  1. Jotta voit tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, sinun täytyy saada vähintään tällainen arvosana matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta. Mikäli kynnysehto on annettu useammasta aineesta riittää, kun ehto täyttyy jossakin niistä.

Alla on sisäänpääsyrajat hakukohteittain vuonna 2018 Aalto-yliopistossa.

  1. Yo-todistuksesta täytyi saada keväällä 2018 tämä määrä alkupisteitä, jotta tuli valituksi todistusvalinnassa.
  2. Suurin osa opiskelijoista valitaan yhteenlasketuilla alku- ja koepisteillä. Tässä sarakkeessa on keväällä 2018 vaadittu sisäänpääsyraja yhteispisteillä.
  3. Jos yo-todistuksesi ei ole kyllin hyvä, voit tulla valituksi koepistekiintiössä. Tässä on kevään 2018 sisäänpääsyraja koepistekiintiössä. Kaikissa hakukohteissa on kaksi pääsykoetta edellisen taulukon mukaisesti. Kokeista voi saada yhteensä 0-40 hakupistettä. Tarkempaa tietoa pisteiden laskennasta: Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeissa on 6 tehtävää, kukin kuuden pisteen arvoisia. Näin ollen yhdestä kokeesta annetaan enintään 36 pistettä, mutta nämä pisteet skaalataan välille 0-20 kertomalla pistemäärä luvulla 5/9. Näin ollen hakupisteitä voi saada kahdesta kokeesta yhteensä 0-40.
  4. Yhteispistekiintiössä on helpompi päästä sisään kuin koepistekiintiössä, jos alkupisteitä on riittävän paljon. Tähän sarakkeeseen on laskettu, kuinka paljon alkupisteitä tarvittiin keväällä 2018, jotta niistä oli hyötyä. Esimerkki: Anni haki tietotekniikan hakukohteeseen ja hänellä oli 21 alkupistettä yo-todistuksesta. 21 > 18,0, joten hän sai hyötyä alkupisteistään. Pääsykokeista hänen täytyi saada vähintään 36,89 – 21 = 15,89 pistettä. Hyvän yo-todistuksen ansiosta hän ei siis tarvinnut pääsykokeista yhtä paljoa pisteitä kuin koepistekiintiössä, jossa vaatimus oli 18,89 pistettä.
  5. Katso edellisen sarakkeen huomautus. Tässä on näytetty vähimmät yo-arvosanat, joista oli hyötyä sisäänpääsyssä keväällä 2018.