opiskelijavalintojen uudistus 2020

Kevään 2020 muutokset

Keväällä 2020 tulee tällaiset merkittävät muutokset:

  • Olennaisin muutos on, että 60-80 % uusista opiskelijoista valitaan pelkkien todistuspisteiden perusteella ja loput pääsykokeella. Yhteispistekiintiö poistuu kokonaan.
  • Todistusvalinnan kiintiölle annettu lavea vaihteluväli 60-80 % johtuu luultavasti siitä, että kiintiöt vaihtelevat eri yliopistoissa ja hakukohteissa. Odotamme, että vaikeimmissa hakukohteissa on pienempi todistuskiintiö.
  • Todistusvalinnassa huomoitavia yo-aineita karsitaan ja pisteitä saa kolmesta aineesta. Pitkästä matematiikasta saa enintään 39,7 pistettä, äidinkielestä 33,0 pistettä ja fysiikasta tai kemiasta enintään 32,3 pistettä. Fysiikan tai kemian pisteet saa siitä aineesta, jossa on parempi yo-arvosana.
  • Todistusvalinnassa edellytetään hyväksytty suoritus pitkästä matematiikasta. Lisäksi yo-arvosanoille tulee hakukohdekohtaiset minimiehdot, tosin riittää, kun ehto toteutuu yhdessä yo-aineessa.

Huomaa, että pääsykokeeseen kannattaa edelleen harjoitella etukäteen! Yo-arvosanat ja siten myös todistusvalinnan tulokset julkaistaan vasta toukokuussa (ja ainakin tähän asti vasta kuun lopulla), eli hyvin vähän ennen pääsykokeita. Kevään abien kannattaa siis edelleen aloittaa pääsykoeharjoittelu heti yo-kirjoitusten jälkeen, koska muuten harjoitteluaikaa jää hyvin vähän, jos jää odottamaan todistusvalinnan tuloksia.

Lähde: DIA-webinaari 10.9.2018.

Voiko yo-todistusta parantaa jälkeenpäin

Kannattaa panostaa yo-kirjoituksissa matematiikkaan, äidinkieleen ja fysiikkaan tai kemiaan. Ne auttavat sisäänpääsyssä nyt ja tulevaisuudessa. Jos et saa haluamiasi yo-arvosanoja, älä masennu siitä. Pääsykoe on keväällä 2019 hyvä vaihtoehto todistusvalinnalle ja pidämme todennäköisenä, että todistusvalinta on myös 2020 alkaen kohtuutöinen väylä useimpiin tai kaikkiin di-hakukohteisiin.

Pääsykokeeseen harjoittelu auttaa sinua myös parantamaan yo-arvosanoja. Syksystä 2019 alkaen yo-arvosanaa voi käydä parantamassa niin monta kertaa kuin haluaa.