opiskelijavalintojen uudistus 2019-2020

Kevään 2019 muutokset

Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoe uudistuu keväällä 2019 siten, että hakijat osallistuvat enää yhteen valintakokeeseen. Koe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin, sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Vain matematiikan tehtävät ovat kaikille pakollisia.

DI-haku ei siis muutu hakijan kannalta olennaisesti vielä keväällä 2019. Koealueen laajuudesta ei ole vielä kerrottu, mutta uskomme sen pysyvän nykyisen kaltaisena. Ainoa muutos on siis se, että koepaikalle tarvitsee mennä vain kerran ja kaikkien aineiden tehtävät tehdään samalla kertaa. Voi olla, että fysiikkaa ja kemiaa hyvin osaaville tulee entistä enemmän valinnan varaa, jos voi täysin vapaasti valita, vastaako molempiin aineisiin tai vain toiseen.

Kevään 2020 muutokset

Keväällä 2020 tulee hakijan kannalta merkittävämpiä muutoksia.

  • Olennaisin muutos on, että vähintään puolet uusista opiskelijoista valitaan pelkkien todistuspisteiden perusteella ja loput pääsykokeella. Yhteispistekiintiö poistuu kokonaan.
  • Uskomme, että osassa hakukohteista todistuskiintiö tulee olemaan reilusti enemmän kuin 50 %, koska muuten tilanne ei juurikaan muuttuisi nykyisestä. Jo nyt kiintiöt ovat joissakin Tampereen kohteissa 50 % ja Aalto-yliopistossakin 20-35 %. Lisäksi alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä 70 % valitaan yhteispisteillä, joissa yo-todistuksella on suuri merkitys.
  • Todistusvalinnassa huomoitavia yo-aineita karsitaan ja pisteitä saa pitkästä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja äidinkielestä. Yksityiskohtia ei ole vielä kerrottu, mutta olettaisimme fysiikan ja kemian todistuspisteiden olevan keskenään vaihtoehtoisia kuten pääsykokeessakin.
  • Todistusvalinnassa edellytetään hyväksytty suoritus pitkästä matematiikasta. Lisäksi yo-arvosanoille tulee hakukohdekohtaiset minimiehdot.

Huomaa, että näilläkään muutoksilla ei ole oleellista vaikutusta haku-urakkaasi! Sinun tulee edelleen valmistautua ajoissa ja huolella pääsykokeeseen, koska yo-arvosanat ja siten myös todistusvalinnan tulokset julkaistaan vasta toukokuun lopulla, eli hyvin vähän ennen pääsykokeita.

Syksyllä 2018 saamme tarkat tiedot sekä 2019 että 2020 valinnoista.

Lähde: DIA-yhteisvalinnan kehittämishankkeen tiedote.

Voiko yo-todistusta parantaa jälkeenpäin

Kannattaa panostaa yo-kirjoituksissa matematiikkaan, äidinkieleen ja fysiikkaan tai kemiaan. Ne auttavat sisäänpääsyssä nyt ja tulevaisuudessa. Jos et saa haluamiasi yo-arvosanoja, älä masennu siitä. Pääsykoe on tänä keväänä hyvä vaihtoehto todistusvalinnalle ja pidämme todennäköisenä, että todistusvalinta on myös jatkossa kohtuutöinen väylä useimpiin tai kaikkiin di-hakukohteisiin.

Pääsykokeeseen harjoittelu auttaa sinua myös parantamaan yo-arvosanoja. Tällä hetkellä hyväksytyn yo-kokeen voi uusia kerran, mutta tulevaisuudessa sen voi todennäköisesti uusia useammin.

Ylen uutisessa kerrottiin lakiesityksestä, jonka hallitus pyrkii saamaan voimaan jo  ensi vuonna, jolloin se vaikuttaisi lukion arkeen jo vuoden 2021 elokuusta alkaen. Esityksen mukaan hyväksytyn yo-kokeen voisi uusia rajoittamattomasti niin monta kertaa kuin haluaa.

Myös YTL on sillä kannalla, että uusintakertoja pitäisi lisätä (YTL:n aiemman lausunnon kohdat 5.2 ja 5.1).