Tiedote asiakkaillemme koskien valintakoemuutoksia

Perinteiset valintakokeet perutaan

Yliopistot ovat tiedottaneet tänään 9.4., että yliopistojen perinteiset valintakokeet korvataan vaihtoehtoisilla valintatavoilla. Yliopistot ovat arvioineet, että perinteisiä kokeita ei voida järjestää turvallisesti koronakriisin takia.

Yliopistot ovat luvanneet tiedottaa 30.4. mennessä, miten opiskelijavalinnat suoritetaan. Opiskelijavalintojen aikataulua ei tämänhetkisen tiedon perusteella tulla muuttamaan.

Vielä ei ole tietoa siitä, mitä vaihtoehtoiset valintatavat tarkoittavat lääkiksen tai DI-hakukohteiden opiskelijavalinnan kohdalla. Pidämme todennäköisenä, että tietoa asiasta saadaan jo ennen 30.4. Osa hakukohteista on jo nyt ilmoittanut tärkeimmät tiedot järjestelyistä.

Mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä opiskelijana?

Tiedot valintamenettelyistä päivittyvät. Ennen kuin täsmällisempää tietoa tulee siitä, miten opiskelijavalinta toteutetaan, kannattaa jatkaa pääsykokeeseen valmistautumista entiseen malliin. Nyt tiedetään, että ainakin oikeustieteellisen yhteisvalintaa varten tullaan järjestämään sähköinen valintakoe. Oikeustieteellisessä myös todistusvalinnan ja valintakoevalinnan kiintiöt tullaan pitämään ennallaan.

Tämänhetkisen lainsäädännön perusteella yliopistot eivät voi toteuttaa opiskelijavalintaa yksinomaan todistusvalinnan perusteella, joten kriisitilanteesta huolimatta niiden on järjestettävä mahdollisuus osaamisen osoittamiseen kaikille hakijoille.

Opetus MAFY:lla jatkuu normaalisti. Poikkeustilanteesta huolimatta hakijoiden osaamista tullaan arvioimaan tavalla tai toisella. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

MAFY:n opiskeluvalmennus- ja asiakaspalvelutiimi

 

Lisätietoa

https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistojen-kevaan-valintakokeet-muuttuvat-perinteiset-kokeet-korvataan-vaihtoehtoisilla-valintatavoilla/

https://www.unifi.fi/uutiset/opiskelijavalinta-kysymyksia-ja-vastauksia/