testaa taitosi

Kokeile MAFY:n lähtötasotestillä, miten hyvin hallitset fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa

Testaa lähtötasosi pääsykoeaineissa

Miksi lähtötasotesti kannattaa tehdä?

MAFY:n lähtötasotestillä voit testata fysiikan, kemian ja biologian osaamisesi. Näet testin tulokset ja malliratkaisut heti testin jälkeen. Alempana tällä sivulla on tulosanalyysi, jonka avulla voit verrata tämänhetkistä osaamistasi muihin kokeen tehneisiin. Näet suhteellisen vahvuutesi eri oppiaineissa. Tästä on hyötyä, kun mietit, miten opiskeluaika kannattaa jakaa eri oppiaineiden välillä. Jos huomaat, että joku vahvana pitämäsi aine onkin muita aineita heikommalla pohjalla, sinun on käytettävä tämän aineen opiskeluun suhteellisesti enemmän aikaa kuin olit suunnitellut.

Tee testi!

Testin tehtyäsi näet alempana olevasta tulosanalyysista, miten hyvin hallitset pääsykoeaineet tällä hetkellä muihin hakijoihin verrattuna.

Huom! Varaa rauhallinen tila ja aika testien tekemiseen. Voit tehdä kunkin testin vain kerran.

Tee biologian lähtötasotesti

Tee kemian lähtötasotesti

Tee fysiikan lähtötasotesti

Alla olevissa kuvissa on esitetty testin tehneiden, keväällä 2018 lääkikseen hakevien ihmisten testistä saamat tulokset oppiaineittain. Tilasto on päivältä 27.9.2017.

Vaaka-akselilta voit lukea pistemäärän ja pystyakselilta pistemäärää vastaavan prosenttiosuuden testin tehneistä. Prosentti kertoo, kuinka suuri osa hakijoista sai kyseisen tai alemman pistemäärän.

Esimerkki: Katso fysiikan kuvaajasta vaaka-akselilta kohta 9 pistettä. Huomaat, että siinä kohdassa on ylempänä sininen palkki, jonka alareuna on 45 %:n kohdalla ja yläreuna 60 %:n kohdalla. Palkin korkeudesta voit päätellä, että aika moni testin tehneistä on saanut juuri 9 pistettä. Edelleen voit päätellä, että 60 % on saanut testistä alle 10 pistettä ja 45 % on saanut alle 9 pistettä. Jos sait testistä juuri 9 pistettä, voit todeta, että olet parempi kuin 45 % testin tehneistä ja että olet yhtä hyvä tai parempi kuin 60 % testin tehneistä.

Keskiarvot lääkikseen 2018 hakevilla olivat: Biologia 8,34, kemia 9,86 ja fysiikka 8,89.

Niillä testin tehneillä, jotka eivät hae lääkikseen 2018, keskiarvot olivat: Biologia 5,34, kemia 7,44 ja fysiikka 8,47.

  1. Lähtötaso: Valmennuskurssilla teemme 7 harjoituskoetta. Niistä, jotka kuuluivat 2017 helmikuun alussa MAFY:n kurssilla parhaaseen kymmeneen prosenttiin pääsi sisään 75 %.
  2. Harjoittelun määrä: Harjoittelulla on mahdollista kompensoida kuinka tahansa alhainen lähtötaso. Mainitun 4. helmikuuta olleen kokeen jälkeen oli hieman reilu kolme kuukautta aikaa harjoitella pääsykokeeseen. Harjoittelun ansiosta kurssilaisia pääsi sisään kaikilta lähtötasoilta.
  3. Onni: Viimeisen harjoituskokeen eli kenraalikokeen jälkeen ei enää ehdi merkittävästi harjoitella, joten tasoerot ja sisäänpääsyn todennäköisyys alkavat korreloida vahvemmin. Onnen merkitys on kuitenkin hämmästyttävän suuri ja sillä on sekä mukava että ikävä puoli. Huonon onnen vuoksi kaikkein parhaimmistakin kurssilaisistamme n. 10 % epäonnistuu pääsykokeessa ja joutuu hakemaan uudestaan. Toisaalta hyvän onnen vuoksi jopa kenraalikokeen toiseksi heikoimmasta neljänneksestä pääsee sisään huomattava määrä ihmisiä. Joku yleensä pääsee heikoimmastakin neljänneksestä. Älä siis missään vaiheessa luovuta ja yritä kokeessa täysillä loppuun asti!
  4. Sinnikkyys ja vielä lisää harjoittelua: Jos et pääse sisään, kannattaa yrittää uudestaan. Silloin saat myös valtavasti lisää harjoitteluaikaa. 1,5 vuoden harjoittelun jälkeen ei heikolla lähtötasolla ole välttämättä enää mitään vaikutusta, vaan saatat jo kuulua hakijoiden parhaimmistoon ja päästä 70-90 prosentin sisäänpääsytodennäköisyyteen.

Jos huomaat, että lähtötasosi on todella alhainen, älä masennu vaan aloita heti harjoittelu! Valmennuskursseiltamme pääsee joka vuosi sisään hakijoita, jotka lähtevät nollasta tai lähes nollasta – esimerkiksi niin, että he ovat suorittaneet vain yhden lukiokurssin kustakin pääsykokeen oppiaineesta. Onnistuminen ensimmäisellä yrityksellä on tietysti paljon epätodennäköisempää, kuin lähtiessä korkealta lähtötasolta, mutta onnistuminen on silti mahdollista. Ja mikäli et pääse sisään ensimmäisellä yrityksellä, mutta olet harjoitellut yli 18 täyttä työviikkoa, olet todennäköisesti saanut opiskeltua kaikki aineet sille tasolle, että osaamisesi vastaa hyvillä arvosanoilla suoritettuja lukiokursseja. Seuraavalla yrityksellä todennäköisyytesi sisäänpääsyyn on siis paljon suurempi.

Jos huomaat olevasi lähtötasoltasi parhaimmistoa, pidä mieli nöyränä! Lääketieteen pääsykokeen luonteesta johtuen koetulosten hajonta on suurta, ja koepäivän onnesta riippuen tuloksesi voi olla paljon yli tai alle tasosi. Mitä parempi osaaminen sinulla on, sitä vähemmän menestyksesi riippuu onnesta. Aloita siis harjoittelu mahdollisimman aikaisin ja harjoittele tasaisesti puurtaen, mutta väsyttämättä itseäsi liikaa.