testaa taitosi

Tilaa ilmainen lääketieteen harjoituspääsykoe tai kokeile MAFY:n lähtötasotestillä, miten hyvin hallitset fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa

Tilaa ilmainen lääketieteen harjoituspääsykoe

Tarjoamme kaikille kiinnostuneille MAFY-valmennuksen ilmaisen harjoituspääsykokeen, jonka voi tilata allaolevilla lomakkeella. Voit ladata tehtävä- ja vastauspaperit koneellesi heti lomakkeen täyttämisen jälkeen.

Koe tarkastetaan itsenäisesti!

Jos lähetät kokeessa saamasi pistemääräsi meille 8.4.2018 mennessä, saat koetta seuraavalla viikolla analyysin, josta näet, miten suoriuduit kokeessa muihin hakijoihin verrattuna. Luethan huolellisesti alla olevan ohjeen kokeen tilaamiseen ja tekemiseen!

Millainen ilmainen harjoituspääsykoe on?

Koe on yksi kahdeksasta lääketieteen lähi- ja etäkursseillamme tehtävästä harjoituspääsykokeesta ja tyypiltään monivalintakoe. Koe vastaa vaikeustasoltaan lääketieteellisen pääsykoetta.
Lähi- ja etäkurssilaisemme ovat jo tehneet tämän kokeen!

Miten ja missä koe tehdään?

Koe tehdään ja tarkastetaan itsenäisesti esimerkiksi kotona tai kirjastossa. 

Tehtyäsi kokeen lähetä meille saamasi pistemäärä tällä sivulla olevalla lomakkeella. Teemme kaikkien kokelaiden saamista koepisteistä analyysin, jonka avulla voit arvioida suoriutumistasi.

HUOM: Suosittelemme, että teet kokeen viikolla 14, jotta pistemääräsi on mahdollisimman vertailukelpoinen muihin hakijoihin verrattuna!

 

Toimi näin:

 1. Täytä  tilauslomake (napin ”Tilaa ilmainen harjoituskoe tästä!” kautta) 
 2. Lataa harjoituskokeen tehtävä- ja vastauslomakkeet koneellesi.
 3. Tulosta koe itsellesi paperille.
 4. Käytä kokeen tekemiseen tasan viisi tuntia. 
 5. Tehtyäsi kokeen tarkasta oikeat vastaukset ja laske saamasi pistemäärä. 
 6. Lähetä saamasi pistemäärä tällä sivulla olevalla lomakkeella MAFY-valmennukselle 8.4.2018 mennessä
Teemme kaikkien koetuloksensa ilmoittaneiden koepisteiden pohjalta tulosanalyysin, joka julkaistaan palautuspäivää seuraavalla viikolla. 

Arvioidut sisäänpääsyrajat

 • Helsinki 140 p
 • Muut yleiset 128 p
 • Hammas ja eläinlääkis 117 p

Vertailu muihin kokeen tehneisiin

Alla on kuvaaja kokeen tehneiden henkilöiden pisteistä, jotka ilmoittivat tuloksensa 8.4. mennessä.

Kuvaajaa luetaan näin:

 1. Katso pystyakselilta kohta, joka vastaa sinun kokeesta saamaasi pistemäärää.
 2. Vaaka-akselilta voit lukea sijoituksesi prosenttilukuna. Esimerkiksi 40 % tarkoittaa, että tuloksesi oli parempi kuin 40 %:lla kokeen tehneistä.

Esimerkki: Jos sait kokeesta 102 pistettä, voit lukea kuvaajasta, että tuloksesi oli parempi kuin 50 %:lla kokeen tehneistä.

Ohjeita koestrategiaan

Lue tehokkaasta toiminnasta koetilanteessa

Testaa lähtötasosi pääsykoeaineissa

Miksi lähtötasotesti kannattaa tehdä?

MAFY:n lähtötasotestillä voit testata fysiikan, kemian ja biologian osaamisesi. Näet testin tulokset ja malliratkaisut heti testin jälkeen. Alempana tällä sivulla on tulosanalyysi, jonka avulla voit verrata tämänhetkistä osaamistasi muihin kokeen tehneisiin. Näet suhteellisen vahvuutesi eri oppiaineissa. Tästä on hyötyä, kun mietit, miten opiskeluaika kannattaa jakaa eri oppiaineiden välillä. Jos huomaat, että joku vahvana pitämäsi aine onkin muita aineita heikommalla pohjalla, sinun on käytettävä tämän aineen opiskeluun suhteellisesti enemmän aikaa kuin olit suunnitellut.

Tee testi!

Testin tehtyäsi näet alempana olevasta tulosanalyysista, miten hyvin hallitset pääsykoeaineet tällä hetkellä muihin hakijoihin verrattuna.

Huom! Varaa rauhallinen tila ja aika testien tekemiseen. Voit tehdä kunkin testin vain kerran.

Tee biologian lähtötasotesti

Tee kemian lähtötasotesti

Tee fysiikan lähtötasotesti

Alla olevissa kuvissa on esitetty testin tehneiden, keväällä 2018 lääkikseen hakevien ihmisten testistä saamat tulokset oppiaineittain. Tilasto on päivältä 27.9.2017.

Vaaka-akselilta voit lukea pistemäärän ja pystyakselilta pistemäärää vastaavan prosenttiosuuden testin tehneistä. Prosentti kertoo, kuinka suuri osa hakijoista sai kyseisen tai alemman pistemäärän.

Esimerkki: Katso fysiikan kuvaajasta vaaka-akselilta kohta 9 pistettä. Huomaat, että siinä kohdassa on ylempänä sininen palkki, jonka alareuna on 45 %:n kohdalla ja yläreuna 60 %:n kohdalla. Palkin korkeudesta voit päätellä, että aika moni testin tehneistä on saanut juuri 9 pistettä. Edelleen voit päätellä, että 60 % on saanut testistä alle 10 pistettä ja 45 % on saanut alle 9 pistettä. Jos sait testistä juuri 9 pistettä, voit todeta, että olet parempi kuin 45 % testin tehneistä ja että olet yhtä hyvä tai parempi kuin 60 % testin tehneistä.

Keskiarvot lääkikseen 2018 hakevilla olivat: Biologia 8,34, kemia 9,86 ja fysiikka 8,89.

Niillä testin tehneillä, jotka eivät hae lääkikseen 2018, keskiarvot olivat: Biologia 5,34, kemia 7,44 ja fysiikka 8,47.

 1. Lähtötaso: Valmennuskurssilla teemme 8 harjoituskoetta, joista ensimmäinen oli 4. helmikuuta. Niistä, jotka kuuluivat helmikuun alussa MAFY:n kurssilla parhaaseen kymmeneen prosenttiin pääsi sisään 75 %.
 2. Harjoittelun määrä: Harjoittelulla on mahdollista kompensoida kuinka tahansa alhainen lähtötaso. Mainitun 4. helmikuuta olleen kokeen jälkeen oli hieman reilu kolme kuukautta aikaa harjoitella pääsykokeeseen. Harjoittelun ansiosta kurssilaisia pääsi sisään kaikilta lähtötasoilta.
 3. Onni: Viimeisen harjoituskokeen eli kenraalikokeen jälkeen ei enää ehdi merkittävästi harjoitella, joten tasoerot ja sisäänpääsyn todennäköisyys alkavat korreloida vahvemmin. Onnen merkitys on kuitenkin hämmästyttävän suuri ja sillä on sekä mukava että ikävä puoli. Huonon onnen vuoksi kaikkein parhaimmistakin kurssilaisistamme n. 10 % epäonnistuu pääsykokeessa ja joutuu hakemaan uudestaan. Toisaalta hyvän onnen vuoksi jopa kenraalikokeen toiseksi heikoimmasta neljänneksestä pääsee sisään huomattava määrä ihmisiä. Joku yleensä pääsee heikoimmastakin neljänneksestä. Älä siis missään vaiheessa luovuta ja yritä kokeessa täysillä loppuun asti!
 4. Sinnikkyys ja vielä lisää harjoittelua: Jos et pääse sisään, kannattaa yrittää uudestaan. Silloin saat myös valtavasti lisää harjoitteluaikaa. 1,5 vuoden harjoittelun jälkeen ei heikolla lähtötasolla ole välttämättä enää mitään vaikutusta, vaan saatat jo kuulua hakijoiden parhaimmistoon ja päästä 70-90 prosentin sisäänpääsytodennäköisyyteen.

Jos huomaat, että lähtötasosi on todella alhainen, älä masennu vaan aloita heti harjoittelu! Valmennuskursseiltamme pääsee joka vuosi sisään hakijoita, jotka lähtevät nollasta tai lähes nollasta – esimerkiksi niin, että he ovat suorittaneet vain yhden lukiokurssin kustakin pääsykokeen oppiaineesta. Onnistuminen ensimmäisellä yrityksellä on tietysti paljon epätodennäköisempää, kuin lähtiessä korkealta lähtötasolta, mutta onnistuminen on silti mahdollista. Ja mikäli et pääse sisään ensimmäisellä yrityksellä, mutta olet harjoitellut yli 18 täyttä työviikkoa, olet todennäköisesti saanut opiskeltua kaikki aineet sille tasolle, että osaamisesi vastaa hyvillä arvosanoilla suoritettuja lukiokursseja. Seuraavalla yrityksellä todennäköisyytesi sisäänpääsyyn on siis paljon suurempi.

Jos huomaat olevasi lähtötasoltasi parhaimmistoa, pidä mieli nöyränä! Lääketieteen pääsykokeen luonteesta johtuen koetulosten hajonta on suurta, ja koepäivän onnesta riippuen tuloksesi voi olla paljon yli tai alle tasosi. Mitä parempi osaaminen sinulla on, sitä vähemmän menestyksesi riippuu onnesta. Aloita siis harjoittelu mahdollisimman aikaisin ja harjoittele tasaisesti puurtaen, mutta väsyttämättä itseäsi liikaa.