Lääkiskurssit

MAFY-valmennuksen kurssi 2,2-kertaistaa mahdollisuutesi sisäänpääsyyn yhdellä yrityksellä. Poikkeuksellisen hyvistä tuloksista johtuen lääkikset alkavat täyttyä MAFY-valmennuksen kurssilaisista. 

MAFY:n kurssi sopii kaikenlaisiin lähtötilanteisiin

  • Puuttuuko sinulta kunnollinen pohja fysiikasta tai matematiikasta ja haluaisit selkeää opetusta niihin?
  • Vai oletko “liiankin hyvä” joissain asioissa, etkä haluaisi kuunnella luentoja asioista, jotka jo osaat?
  • Meneekö sinulta välillä motivaatio, kun tavoitteen saavuttaminen tuntuu vaikealta?
  • Jännittääkö koetilanne tai tuntuuko, että vasta kokeen jälkeen huomaat, miten helppoja jotkut tehtävät olisivat olleet?
  • Pelkäätkö unohtavasi asioita, jotka opit harjoittelun alussa?
"Mafylla parasta oli erinomainen opetusmateriaali sekä ystävälliset, asiantuntevat opettajat. Minulla oli aluksi vaikeuksia fysiikan ja kemian laskuissa, sillä matematiikan taitoni olivat täysin olemattomat. Henkilökohtaisen opetuksen avulla tämäkin ongelma ratkesi."
Ilona2
Ilona Rastimo
Eläinlääketieteen ylioppilas 2017
"MAFY:lla itselleni tärkeintä oli varmasti kaikkien asioiden kertaus ja vaikeidenkin asioiden perinpohjainen oppiminen, ulkoa pänttäämisen sijasta. Oikealla opiskelutekniikalla on isompi vaikutus kuin olin uskonutkaan!"
pihla_helsinki_yleislaakis_kasvot
Pihla Martinmäki
Helsingin yleislääkis - parhaat pääsykoepisteet 2016

“Vaikka opeteltavat asiat olivat samoja kuin aikaisempina vuosina, nyt ne ensimmäistä kertaa todella jäivät päähän. En usko, että ilman MAFY:a, ja ennen kaikkea heidän käyttämäänsä opiskelutekniikkaa, olisin päässyt sisään. Pidän tavoitteista ja ennen kaikkea niiden ylittämisestä, ja siksi etenemiskäyrän seuraaminen ja tavoiteaikataulun ylittäminen piti lukemisen mielenkiintoisena ja palkitsevana.”

"Mafyn kurssilla hyvän materiaalin lisäksi ihan parasta olivat opettajat. Lisäksi oposta oli minulle TODELLA paljon hyötyä. Opo tsemppasi aina, kun masennus meinasi iskeä. Itseäni myös motivoi edistymään ja tekemään tehtäviä, kun joku vähän vahtii. Harjoituskokeista oli myös paljon hyötyä - - helpompi mennä oikeaan kokeeseen ja vain ajatella sitäkin yhtenä harjoituskokeena."
sini_elainlaakis_kasvot
Sini Saari
Eläinlääkis - täydet pisteet 72/72 vuonna 2016

“Mafyn kurssilla hyvän materiaalin lisäksi ihan parasta olivat opettajat. Iso kiitos heille kaikille! Välillä, kun joku fysiikan lasku masensi ja tuntui, ettei tästä tule mitään, tuli opettaja viereen neuvomaan ja käytiin lasku yhdessä läpi. Sitten sitä vaan huomasi, että näitä asioita voi oikeasti oppia ymmärtämään. Materiaalin avulla sai hyvän laskurutiinin ja opettajilta hyviä neuvoja tehtävien lähestymistapoihin.

Lisäksi oposta oli minulle TODELLA paljon hyötyä. Opo tsemppasi aina, kun masennus meinasi iskeä. Itseäni myös motivoi edistymään ja tekemään tehtäviä, kun joku vähän vahtii. Harjoituskokeista oli myös paljon hyötyä, niissä oppi tietyllä tavalla rentoutumaan koetilanteessa. Silloin oli vähän helpompi mennä oikeaan kokeeseen ja vain ajatella sitäkin yhtenä harjoituskokeena.”

2,2-kertainen mahdollisuus päästä lääkikseen yhdellä yrityksellä

  • Lääkiksen pääsykokeeseen osallistui 7593 hakijaa keväällä 2017.
  • Heistä 1105 oli MAFY:n valmennuskurssi- tai itseopiskeluasiakkaita ja 6488 hakijaa tuli siis muualta.
  • MAFY:n asiakkaista 246 pääsi sisään ja muualta tulleista pääsi 755.
  • Todennäköisyys päästä sisään ilman Mafynettiä oli siis enää 11,6 %. MAFY:n asiakkaiden sisäänpääsyprosentti oli 22,3 %, eli MAFY:n asiakkailla oli 1,9-kertainen mahdollisuus päästä sisään.
  • MAFY:n valmennuskurssilla sisäänpääsytodennäköisyys oli 25,1 %, eli 2,2-kertainen ja pelkkää Mafynettiä käyttäneillä itseopiskelijoilla 1,8-kertainen muihin kuin MAFY:laisiin verrattuna.

MAFY-valmennus on nostanut lääkishakijoiden tasoa

MAFY:n asiakkaat veivät 37 % kaikista Helsingin suomenkielisen yleislääketieteellisen paikoista ja 45 % Helsingin suomenkielisen hampaan paikoista. Kaikista Suomen yleis-, hammas- ja eläinlääketieteellisten paikoista asiakkaamme veivät 25 %.

Asiakkaamme veivät

%
Helsingin suomenkielisen yleislääketieteellisen opiskelupaikoista vuonna 2017.

Muiden yliopistojen paikoista MAFY:n asiakkaat veivät:

Helsinki hammas 45 %
Turku yleislääkis 25 %
Tampere yleislääkis 24 %
Kuopio yleislääkis 26 %
Oulu yleislääkis 20 %

Mafynetti on nostanut lääkishakijoiden tasoa ja yksittäisenä vuonna todennäköisyys päästä sisään ilman Mafynettiä on enää 11,6 %. Mafynetin käyttö 1,8-kertaistaa ja MAFY:n valmennuskurssi 2,2-kertaistaa todennäköisyyden.

Katso alla olevaa kuvaa ja pohdi, kuinka monta samantasoista kurssijärjestäjää voi olla olemassa.

helsingin_laakis_2017

MAFY:n asiakkaat veivät 37 % Helsingin suomenkielisen yleislääkiksen paikoista. MAFY on vain yksi valmennuskurssijärjestäjä alalla, jossa toimijoita on melko paljon. Jos toinen iso kurssijärjestäjä veisi myös 37 % paikoista, jäisi kaikille muille yhteensä enää 26 % paikoista.

Jos vierailet Helsingin yleislääkiksessä kysymässä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mielipiteitä valmennuskursseista, kuulet paljon meistä, koska melkein 40 % heistä on ollut kursseillamme tai käyttänyt Mafynettiä!

Tämä on myös mainio tapa käydä toteamassa, että MAFY-valmennuksen ilmoittamat luvut pitävät paikkansa ja koskevat merkittävää määrää ihmisiä.

Olisi mahdotonta, että kaikilta valmennuskursseilta pääsisi sisään ihmisiä samalla tavalla –
puhumattakaan 40 %:n tai 75 %:n sisäänpääsyprosenteista.

Mikä on tehokkain tapa oppia

Yksilöllinen opetus

Kaikilla fysiikan tunneilla on korkeintaan 11 kurssilaista opettajaa kohden ja muissa aineissa enintään 16. Opetus on täysin yksilöllistä, joten voit aloittaa miltä tahansa lähtötasolta ja edetä sitä vauhtia kuin itse opit asioita.

Usein valmennuskursseilla pidetään luentoja, koska niitä on halpa järjestää ja opiskelijat saavat niistä mukavan tunteen, että olisivat oppineet jotakin. MAFY:n kurssilla ei luennoida systemaattisesti laajoja kokonaisuuksia, koska se olisi ajan tuhlausta. Esimerkiksi kaikkien fysiikan asioiden käsittelemiseen tarvittaisiin 67 luentoa. Suuri osa asioista olisi sinulle joko ennestään tuttuja tai asian ollessa unohduksissa et täysin oppisi sitä luennosta. Sen sijaan voit lukea Mafynetistä asiaa koskevan teorian ja sen jälkeen kysyä opettajalta, jos mikä tahansa asia jäi siinä epäselväksi. Heti perään pääset tekemään Mafynetistä juuri oppimaasi asiaan liittyviä harjoitustehtäviä, jolloin todella ymmärrät ja opit asian. Yleensä suurin osa tärkeistä kysymyksistäkin herää tehtäviä tehdessä ja pääset kysymään niitä opettajalta. Kotona voit kerätä listaa kysymyksistä, joita voit kysyä tunnilla opettajalta.

Oppitunnit ovat siis aktiivista työskentelyä, jonka lomassa opettajat opettavat juuri sinulle hankalia asioita. Koko oppituntien ideana on, että opettajat säästävät sinun aikaasi selittämällä hankalimmat asiat ja neuvomalla sinua ongelmanratkaisutekniikassa. Yhdessä Mafynetin ja opiskevalmennuksen kanssa tuloksena on huomattavasti parempi ja nopeampi oppiminen, mikä selittää MAFY:n kurssien poikkeuksellisen hyvät tulokset.

Kertaus

Säännöllisen kertauksen avulla tekemäsi työ ei mene hukkaan, vaan muistat vaikka syyskuussa opetellut asiat vielä koepäivänä. Kurssilla käytettävä Mafynetti-ohjelma kertaa asiat automaattisesti ja oppimisnopeuden kannalta oikein ajoitettuna. Harva tulee kerranneeksi päivittäin ilman Mafynettiä ja siksi Mafynetin käyttäjät oppivatkin nopeammin!

Oikeanlainen tuki

MAFY:n kursseilla eri osa-alueista vastaavat aina kyseiseen asiaan parhaiten soveltuvat ihmiset. Opettajat ovat oman oppiaineensa ja sen opettamisen asiantuntijoita. Opiskeluvalmentajamme taas ovat lääketieteen opiskelijoita, koska heillä on vahvuutena omakohtainen kokemus lääkikseen hakemisesta.

Opettajat ovat oman oppiaineensa ja sen opettamisen asiantuntijoita. Osa pääopettajista kuuluu myös Mafynetti-oppimateriaalin kehitystiimiin. Mafynetti on kurssien opetusväline, jota arvostetaan korkealle myös omien kurssiemme ulkopuolella. Mafynettiä käytetään myös joka kolmannessa pääkaupunkiseudun lukioista. Tutustu opettajiin.

Opiskeluvalmentajat saavat koulutuksensa MAFY-valmennukselta. Koulutus on tärkeää, koska pelkkä lääkikseen pääseminen ei vielä tee ihmisestä pätevää opiskeluvalmentajaa. Opiskeluvalmentajan täytyy osata neuvoa kaikenlaisia ihmisiä ja tuntea eri ihmisille sopivat opiskelutekniikat. Opiskeluvalmentajien on myös tärkeää kuunnella ja ymmärtää kurssilaisen elämäntilanne esimerkiksi lukuaikatauluja laadittaessa. Tutustu opiskeluvalmentajiin.

Tavoitteellinen työskentely

Kurssilla varmistetaan, että teet riittävän määrän töitä jaksaminen huomioiden. Säännöllisen aikataulun ja opiskevalmennuksen lisäksi tässä auttaa myös Mafynetti. Mafynetissä musta viiva osoittaa tavoitevauhdin ja punainen käyrä edistymisen suhteessa tavoitteeseen.

Asiat opetellaan tärkeysjärjestyksessä ja Mafynetti pitää automaattisesti huolen kertauksesta. Joka päivä tullessasi kurssipaikalle tai kotona avatessasi Mafynetin, tiedät täsmälleen, mitä sinun pitää tehdä ja että se on paras asia, mitä kannattaa tehdä. Sinun tehtäväksi jää vain raaka työ.

laakis_tavoite_ja_onnistuminen_03

Alla on kuvat kurssilaisen edistymiskäyristä kevään aikana. Nuolella merkityssä kohdassa opiskeluvalmentaja keskusteli kurssilaisen kanssa suunnitelman muuttamisesta. Kurssilainen oli pärjännyt harjoituskokeiden biologian osuuksissa erittäin hyvin ja oli siis ymmärtänyt oppimansa asiat hienosti. Fysiikassa ja kemiassa oppiminen oli myös laadukasta, mutta harjoittelun määrä ei ollut riittävä, ja puuttellinen laskurutiini näkyi myös koetuloksissa.

Edistymiskäyrästä nähtiin, että nykyisellä vauhdilla biologian edistymiskäyrä menee tarpeettoman korkealle fysiikkaan ja kemiaan verrattuna. Sen vuoksi päätettiin vähentää biologiaan käytettävää työmäärää ja siirtää säästynyt aika fysiikkaan ja kemiaan. Biologian annettiin siis tarkoituksella jäädä alkuperäisestä tavoitteesta. Lisäksi opiskelutekniikkaa kehittämällä saatiin biologian lukemista nopeutettua ilman, että ymmärrys kärsi – hitaus oli ollut kurssilaisen ongelma biologiassa.

Käyristä näkyy, kuinka fysiikan ja kemian eteneminen vauhdittui suunnitelman muutoksen jälkeen. Fysiikan ja kemian tulokset paranivat biologian tasolle ja kurssilainen pääsi samana keväänä lääkikseen.

Mitä saat kurssilla

Ilmoittautumislomakkeessa voit valita, milloin haluat aloittaa opiskelun. Saat itseopiskelumateriaalin (Mafynetin ja tabletin) saman tien ja henkilökohtainen opiskeluvalmentajasi ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon sisällä valitsemastasi päivästä.

MAFY:n lääkiskursseilla on jokaisella oppitunnilla korkeintaan 16 kurssilaista yhtä opettajaa kohden. Fysiikan tunneilla kurssilaisia on enintään 11 yhtä opettajaa kohden. Tällä tavoin opetus voidaan pitää täysin yksilöllisenä. Voit aloittaa miltä tahansa lähtötasolta ja edetä sitä vauhtia kuin itse opit asioita.

Huomaa, että MAFY:n kurssien oppituntimäärät eivät ole vertailukelpoisia muiden kurssijärjestäjien kanssa. Kursseillamme kaikki oppitunnit ovat yksilöllistä opetusta ja aktiivista omaa tekemistä.

Heti ilmoittautumisen jälkeen saat kurssimateriaalin, jossa on selitetty tärkeimmät opiskelutekniikat ja Mafynetin tehokas käyttö. Opiskeluvalmentajasi on sinuun yhteydessä puhelimella. Ensimmäisellä kerralla opiskeluvalmentajasi selvittää sinun lähtötilanteen ja teette lukusuunnitelman. Myöhemmät puhelut keskittyvät opiskelutekniikan ja myöhemmin keväällä koetaktiikan hiomiseen. Joka kerralla voit kysyä näiden asioiden lisäksi mistä tahansa valmistautumiseen liittyvästä asiasta. 

Koejännitykseen tai stressiin liittyvissä asioissa opiskeluvalmentajasi voi ohjata sinut keskustelemaan näihin asioihin erikoistuneen mielenhallintavalmentaja Maria Peuran kanssa. Opiskelijat ovat saamamme palautteen perusteella kokeneet Marialta saamansa avun erittäin hyödylliseksi. Marian kanssa tapaamiset pidetään toiveidesi mukaan kasvotusten tai puhelimella.

Opiskeluvalmennusta on säännöllisesti 20 minuuttia joka toinen viikko. Toki asiat voivat tulla käsitellyiksi nopeamminkin ja voitte sopia opiskeluvalmentajasi kanssa myös harvemmasta soittovälistä, jos käsiteltävää asiaa on vähemmän. Vastaavasti voit hädän tullen ottaa yhteyttä opiskeluvalmentajaasi milloin tahansa ja hän soittaa sinulle mahdollisimman pian.

Kaikki harjoituspääsykokeet pidetään oikeassa koesalissa, mikä tekee tilanteesta mahdollimman aidon tuntuisen. Kokeita on runsaasti – kurssin pituudesta riippuen 4 tai 8 kpl. Harjoituspääsykokeet ovat täysimittaisia viiden tunnin kokeita ja kaikki kokeet on laadittu nelilaskinuudistus huomioiden. Kokeita on monta ja ne ovat erilaisia, jotta totut yllätyksiin ja opit koetaktiikan, joka toimii kaikissa tilanteissa.

Saat jokaisen harjoituspääsykokeen takaisin pisteytettynä ja analyysin siitä, kuinka lähellä olet sisäänpääsyä. Yhdessä opiskeluvalmentajasi kanssa saat kehitettyä koestrategian, joka toimii kaikissa tilanteissa.

Jos koetilanne aiheuttaa sinulle lamauttavaa jännitystä tai alat käydä ylikierroksilla, saat avuksesi rauhoittumistekniikoita. Tässä apunasi on erityisesti mielenhallinnan asioihin erikoistunut Maria Peura.

Kaikki biologian tehtävät ja mallivastaukset on käännetty ruotsiksi. Lisäksi Helsingin kursseilla biologian opettajamme pystyvät myös auttamaan ruotsiksi. Esitä ilmoittautumislomakkeessa toivomus, että pääset ryhmään, jossa on ruotsia osaava biologian opettaja. Kemia ja fysiikka ovat suomeksi, mutta niiden osalta kieliero on koettu saamiemme palautteiden perusteella käytännössä merkityksettömäksi, kunhan osaa suomea. Kaikki 8 salissa pidettävää harjoituskoetta ovat saatavilla ruotsinkielisinä ja niihin voi myös vastata ruotsiksi.

Yo-valmennuskurssin palautteessa eräs opiskelija kommentoi fysiikan opiskelua suomeksi näin: “Itseluottamukseni matematiikan ja fysiikan suhteen on kehittynyt aika huimasti, joten kannattaa kokeilla! Som svenskspråkig har det varit förvånansvärt lätt att gå kursen på Finska. So räds inte att prova.”

Kurssien aikataulut ja hinnasto

helsinki

Helsinki

Helsingissä voit osallistua lääkis-, yo- tai DI-kursseille. Voit valita kurssipaikaksi Ruoholahden tai Pukinmäen - molemmissa sinua opettaa sama huipputiimimme. Tarjolla on aamu-, iltapäivä- ja iltaryhmiä

laaketiede-valmennuskurssi-turku

Turku

Syksystä 2018 alkaen pääset MAFY-valmennuksen tunnetusti laadukkaille lääkiskursseille myös Turussa! Tutustu ja ilmoittaudu Turun kursseille.

Tre

Tampere

MAFY-valmennuksen loistaville lääkis- ja yo-valmennuskursseille voi osallistua syksystä myös Tampereella. Opetustilat sijaitsevat Tampereen keskustan tuntumassa Tampellan alueella osoitteessa Verstaankatu 7 D.

Jkylä

Jyväskylä

Jyväskylässä järjestetään MAFY-valmennuksen korkealle arvostetut lääkis- ja yo-valmennuskurssit. Viihtyisä kurssipaikkamme sijaitsee aivan Jyväskylän keskustassa osoitteessa Asemakatu 11 B, 2. kerros.