ONKO TAVOITTEESI LÄÄKIKSEEN PÄÄSY ENSI KEVÄÄNÄ?

Testaa lähtötasosi ja TILAA ILMAINEN VALMENNUS!

MAFY:n lähtötasotestillä voit testata fysiikan, kemian ja biologian osaamisesi. Näet testin tulokset ja malliratkaisut heti testin jälkeen. Alempana tällä sivulla on tulosanalyysi, jonka avulla voit verrata tämänhetkistä osaamistasi muihin kokeen tehneisiin. Lähtötasotesti kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voit käyttää tuloksia hyödyksi opiskelun aikataulutuksessa ja ainekohtaisten lukusuunnitelmien teossa.

Miksi lähtötasotesti kannattaa tehdä

Näet suhteellisen vahvuutesi eri oppiaineissa. Tästä on hyötyä, kun mietit, miten opiskeluaika kannattaa jakaa eri oppiaineiden välillä. Jos huomaat, että joku vahvana pitämäsi aine onkin muita aineita heikommalla pohjalla, sinun on käytettävä tämän aineen opiskeluun suhteellisesti enemmän aikaa kuin olit suunnitellut.

Huomioi seuraavat seikat tulosten tulkinnassa:

 • Tee ensin testi ja katso sen jälkeen alempana tällä sivulla oleva tulosanalyysi.
 • Jos biologian osaamisesi on riittävän vahvaa, voit jättää suurimman osan biologian opiskelusta keväälle. Tämä kannattaa, koska voit painottaa syksyn harjoittelussa fysiikkaa ja kemiaa, joissa on vähemmän ulkoa opittavaa asiaa ja siten vähemmän asioita, joiden muistissa pitämiseen tarvitsisi käyttää aikaa pitkin vuotta.
 • Jos haluat ohjeita lukusuunnitelman tekemiseen, tilaa ilmainen opiskeluvalmennus alempana tällä sivulla.

Testitehtäviä tehdessäsi saat lisäksi 110 minuuttia ilmaista harjoittelua pääsykoetta varten.

Tee testi!

Testin tehtyäsi näet alempana olevasta tulosanalyysista, miten hyvin hallitset pääsykoeaineet tällä hetkellä muihin hakijoihin verrattuna.

Huom! Varaa rauhallinen tila ja aika testien tekemiseen. Kunkin testin voi tehdä vain kerran. Ota tuloksesi ylös!

Tee fysiikan lähtötasotesti

Tee kemian lähtötasotesti

Tee biologian lähtötasotesti

Jos haluat keskustella opiskeluvalmentajan kanssa pääsykokeeseen harjoittelusta tai testin tuloksista, varaa ilmainen opiskeluvalmennus. Ilmaisessa opiskeluvalmennuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

 • Lähtötasokartoitus
 • Lukusuunnitelma ainepainotuksineen
 • Tärkeimmät huomiot ja kysymykset pääsykoevalmistautumisesta

Varaa ilmainen opiskeluvalmennus
Tutustu MAFY:n lääkiskurssiin
Tutustu Mafynettiin
Kysy Mafynetistä

Tulosanalyysi (lue vasta testin tehtyäsi)

Alla olevissa kuvissa on esitetty testin tehneiden, keväällä 2018 lääkikseen hakevien ihmisten testistä saamat tulokset oppiaineittain. Tilasto on päivältä 27.9.2017.

Vaaka-akselilta voit lukea pistemäärän ja pystyakselilta pistemäärää vastaavan prosenttiosuuden testin tehneistä. Prosentti kertoo, kuinka suuri osa hakijoista sai kyseisen tai alemman pistemäärän.

Esimerkki: Katso fysiikan kuvaajasta vaaka-akselilta kohta 9 pistettä. Huomaat, että siinä kohdassa on ylempänä sininen palkki, jonka alareuna on 45 %:n kohdalla ja yläreuna 60 %:n kohdalla. Palkin korkeudesta voit päätellä, että aika moni testin tehneistä on saanut juuri 9 pistettä. Edelleen voit päätellä, että 60 % on saanut testistä alle 10 pistettä ja 45 % on saanut alle 9 pistettä. Jos sait testistä juuri 9 pistettä, voit todeta, että olet parempi kuin 45 % testin tehneistä ja että olet yhtä hyvä tai parempi kuin 60 % testin tehneistä.

Fysiikan lähtötasotestin tekijöiden lähtötaso

Kemian lähtötasotestin tekijöiden lähtötaso

Biologian lähtötasotestin tekijöiden lähtötaso

Keskiarvot lääkikseen 2018 hakevilla olivat: Biologia 8,34, kemia 9,86 ja fysiikka 8,89.

Niillä testin tehneillä, jotka eivät hae lääkikseen 2018, keskiarvot olivat: Biologia 5,34, kemia 7,44 ja fysiikka 8,47.

Jos haluat keskustella opiskeluvalmentajan kanssa pääsykokeeseen harjoittelusta ja testin tuloksista, varaa ilmainen opiskeluvalmennus.

Lääkikseen pääsyyn vaikuttaa neljä asiaa:

 • Lähtötaso: Valmennuskurssilla teemme 8 harjoituskoetta, joista ensimmäinen oli 4. helmikuuta. Niistä, jotka kuuluivat helmikuun alussa MAFY:n kurssilla parhaaseen kymmeneen prosenttiin pääsi sisään 75 %.
 • Harjoittelun määrä: Harjoittelulla on mahdollista kompensoida kuinka tahansa alhainen lähtötaso. Mainitun 4. helmikuuta olleen kokeen jälkeen oli hieman reilu kolme kuukautta aikaa harjoitella pääsykokeeseen. Harjoittelun ansiosta kurssilaisia pääsi sisään kaikilta lähtötasoilta.
 • Onni: Viimeisen harjoituskokeen eli kenraalikokeen jälkeen ei enää ehdi merkittävästi harjoitella, joten tasoerot ja sisäänpääsyn todennäköisyys alkavat korreloida vahvemmin. Onnen merkitys on kuitenkin hämmästyttävän suuri ja sillä on sekä mukava että ikävä puoli. Huonon onnen vuoksi kaikkein parhaimmistakin kurssilaisistamme n. 10 % epäonnistuu pääsykokeessa ja joutuu hakemaan uudestaan. Toisaalta hyvän onnen vuoksi jopa kenraalikokeen toiseksi heikoimmasta neljänneksestä pääsee sisään huomattava määrä ihmisiä. Joku yleensä pääsee heikoimmastakin neljänneksestä. Älä siis missään vaiheessa luovuta ja yritä kokeessa täysillä loppuun asti!
 • Sinnikkyys ja vielä lisää harjoittelua: Jos et pääse sisään, kannattaa yrittää uudestaan. Silloin saat myös valtavasti lisää harjoitteluaikaa. 1,5 vuoden harjoittelun jälkeen ei heikolla lähtötasolla ole välttämättä enää mitään vaikutusta, vaan saatat jo kuulua hakijoiden parhaimmistoon ja päästä 70-90 prosentin sisäänpääsytodennäköisyyteen.

Jos huomaat, että lähtötasosi on todella alhainen, älä masennu vaan aloita heti harjoittelu! Valmennuskursseiltamme pääsee joka vuosi sisään hakijoita, jotka lähtevät nollasta tai lähes nollasta - esimerkiksi niin, että he ovat suorittaneet vain yhden lukiokurssin kustakin pääsykokeen oppiaineesta. Onnistuminen ensimmäisellä yrityksellä on tietysti paljon epätodennäköisempää, kuin lähtiessä korkealta lähtötasolta, mutta onnistuminen on silti mahdollista. Ja mikäli et pääse sisään ensimmäisellä yrityksellä, mutta olet harjoitellut yli 18 täyttä työviikkoa, olet todennäköisesti saanut opiskeltua kaikki aineet sille tasolle, että osaamisesi vastaa hyvillä arvosanoilla suoritettuja lukiokursseja. Seuraavalla yrityksellä todennäköisyytesi sisäänpääsyyn on siis paljon suurempi.

Jos huomaat olevasi lähtötasoltasi parhaimmistoa, pidä mieli nöyränä! Lääketieteen pääsykokeen luonteesta johtuen koetulosten hajonta on suurta, ja koepäivän onnesta riippuen tuloksesi voi olla paljon yli tai alle tasosi. Mitä parempi osaaminen sinulla on, sitä vähemmän menestyksesi riippuu onnesta. Aloita siis harjoittelu mahdollisimman aikaisin ja harjoittele tasaisesti puurtaen, mutta väsyttämättä itseäsi liikaa.

Varaa ilmainen opiskeluvalmennus
Tutustu MAFY:n lääkiskurssiin
Tutustu Mafynettiin
Kysy Mafynetistä

Tilaa ilmainen opiskeluvalmennus

MAFY-valmennuksen asiakkaat saivat vuoden 2017 haussa 37 prosenttia Helsingin yliopiston yleislääketieteen opiskelupaikoista ja 25 prosenttia kaikista Suomen lääketieteen opiskelupaikoista.

Monet kurssilaisemme ovat kokeneet opiskeluvalmennuksen ratkaisevaksi tekijäksi sisäänpääsyn kannalta. Haluamme nyt tarjota tutustumisvalmennuksen myös muille kuin omille kurssilaisillemme.
Ilmaisessa opiskeluvalmennuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

 • Lähtötasokartoitus
 • Lukusuunnitelma ainepainotuksineen
 • Tärkeimmät huomiot ja kysymykset pääsykoevalmistautumisesta

Miksi ilmaista opiskeluvalmennusta kannattaa kokeilla

Pääsykoeopiskelu on syytä suunnitella ja aikatauluttaa huolella, jotta ehdit opiskelemaan kaikki pääsykoeasiat ajoissa, ja aikaa jää riittävästi myös palautumiselle ja levolle.
Jos olet hakenut lääkikseen jo aikaisemmin, lukusuunnitelma kannattaa päivittää. Hyvin tehty lukusuunnitelma vähentää pääsykokeeseen liittyvää stressiä ja parantaa itseluottamustasi.

Tutustumiskerran jälkeen valmennus keskittyy erityisesti opiskelutekniikkaan, koestrategiaan ja stressinhallintaan. Sinun ei tarvitse olla Mafynetin käyttäjä, eikä tutustumisvalmennus velvoita sinua mihinkään.
Uskomme kuitenkin, että yhdestäkin valmennuksesta on sinulle paljon hyötyä

Varaa opiskeluvalmennus

MAFY-valmennuksen opiskeluvalmentajat ovat lääketieteen opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet MAFY-valmennuksen opiskeluvalmennuskoulutuksen.
Opiskeluvalmentaja soittaa sinulle antamaasi puhelinnumeroon sovittuna aikana. Puheluun kannattaa varata aikaa vähintään 30 minuuttia.

Varaa ilmainen opiskeluvalmennus
Tutustu MAFY:n lääkiskurssiin
Tutustu Mafynettiin
Kysy Mafynetistä

 


Varaa opiskeluvalmennus

Varaa ilmainen opiskeluvalmennus tästä

Tutustu MAFY:n lääkiskurssiin

Kurssi 2,2-kertaistaa sisäänpääsymahdollisuuden

Tutustu Mafynettiin

Saatavilla itseopiskelu- ja etäkurssit

Kysy meiltä lisää

Kysy kursseista ja Mafynetistä