• 25 % kaikista vuonna 2013 tuotantotaloudelle päässeistä oli MAFY-valmennuksen kurssilla. Klikkaa nuolipainiketta ja katso, mitä teemme kurssilla.

 • Kurssin alussa otetaan haltuun koko lukion oppimäärä Mafynetti-ohjelman avulla. Mafynetti antaa tehtävät, mallivastaukset ja opetusvideot sekä pitää huolen kertauksesta.

 • Tietokone nopeuttaa oppimista - laskeminen tehdään tietysti kuten oikeassakin kokeessa, eli kynällä ja paperilla.

 • Kurssilla saat lainaan minikannettavan tai tabletin. Sitä on mukavampi kantaa kuin isoja monistenippuja!

 • Tunnilla opettajat vastaavat kysymyksiisi ja kotona sinua auttavat Mafynetin opetusvideot.

 • Kurssilla varmistetaan, että teet sisäänpääsyyn riittävän määrän töitä. Mafynetissä punainen käyrä näyttää missä olet menossa ja musta viiva osoittaa tavoitevauhdin.

 • Pitkällä kurssilla aloitat jo Lukuloman aikana ja harjoittelet yo-koetta varten. Kirjoitusten jälkeen keskitymme vain pääsykokeen tarpeisiin.

 • Fysiikan harjoituskokeissa on kaksi aineistotehtävää, kuten uudistuneessa fysiikan pääsykokeessakin.

 • Kokeissa opit ajankäyttöä ja totut yo-koetta vaativampiin tehtäviin sekä aineistotehtäviin. Kenraalikoe pidetään oikeassa koesalissa Otaniemessä.

 • MAFY-valmennuksen opetusosaaminen on täysin omaa luokkaansa. MAFY:n yo-mallivastauksia käytetään lukioissa ympäri Suomea ja Mafynettiä käytetään muun muassa Helsingin matematiikkalukiossa.

 • Opetusryhmät ovat pieniä – korkeintaan 17 henkeä / opettaja. Opettajat ovat mukavia ja oikeita ammattiopettajia.

 • Säännölliset työpäivät pitävät huolen, että työ on pitkäjänteistä, eikä tekemätön työ kasaudu stressiksi.

 • Olemme ainoa valmennuskurssien järjestäjä, joka on uskaltanut julkaista kaiken kurssilaisten antaman palautteen sellaisenaan.

 • Kun itse tulet kurssillemme ja annat palautteen, näet kuinka se ilmestyy lyhentämättä nettisivuillemme.

DI-valmennuskurssi DI-itseopiskelumateriaali


Diplomi-insinööriosastojen pääsyvaatimukset

Päivitetty 2.1.2017. Tällä sivulla on viimeisin tieto DI-hakukohteisiin hakemisesta 2017 sekä hyödyllistä tilastotietoa! Jos haluat sähköpostiviestin oleellisista muutoksista, klikkaa viereistä painiketta. Postilista on tehty sinun palvelemiseksi - emme anna s-postia eteenpäin, emme käytä sitä omien tuotteidemme myymiseen emmekä lähetä viestejä tämän lukukauden jälkeen.

Tiedotteet diplomi-insinöörikoulutukseen hakemisesta


Sisäänpääsyrajat ja hakeminen

Diplomi-insinööriksi voi opiskella Aalto-yliopiston diplomi-insinööriosastoilla sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknillisissä yliopistoissa. Lisäksi tutkinnon voi suorittaa Oulun, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Näihin kouluihin haetaan yhteishaussa.

Kolme tapaa läpäistä opiskelijavalinta

Yhteisvalinnassa voit hakea enintään kuuteen koulutukseen, ja nykyään vaikka kaikki kuusi voivat olla diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia (DIA-kohteet). Hakiessasi sinua pyydetään laittamaan hakukohteet mieluisuusjärjestykseen. Mieluisuusjärjestyksen mukaisesti sinulle myönnetään paikka ensimmäisestä hakukohteesta, johon hakupisteesi riittävät. Laita siis kohteet järjestykseen sen mukaan, mihin eniten haluat. Todistusvalintaan (katso kohta 1. alempana) osallistut vain sen hakukohteen osalta, jonka valitset ensisijaiseksi. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse etkä pääse osallistumaan pääsykokeeseen, koska olet jo saanut paikan ensisijaisessa hakukohteessasi. Jos et tule valituksi todistusvalinnassa, niin silloin osallistut automaattisesti kaikilla hakukohteillasi vaihtoehtojen 2 ja 3 mukaiseen valintaan.

ensisijaisuuspisteet: Ensisijaisuuspisteet ovat poistuneet, eikä kevään 2017 haussa enää saa etua ensisijaiseen hakukohteeseensa.

Kolme tapaa tulla valituksi ovat:

 1. Todistusvalinta, jossa voit erittäin hyvällä yo-todistuksella päästä sisään ilman pääsykokeita. Pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli ovat erityisen arvokkaita. Viisi parhaiten pisteitä tuottavaa yo-arvosanaa huomioidaan, joten pakollisten lisäksi kirjoitetut aineet voivat auttaa merkittävästi sisäänpääsyssä. Huomaa, että mikäli olet ollenkaan epävarma siitä, tuletko valituksi pelkän todistuksen perusteella, niin sinun tulee käytännössä aina valmistautua pääsykokeisiin. Syy on se, että todistusvalinnan tulokset saat tietää vasta muutamaa päivää ennen pääsykokeita. Todistusvalintaan osallistut sillä DIA-valinnan hakukohteella, jonka valitsit hakiessa ensisijaiseksi.
 2. Suurin osa opiskelijoista valitaan sellaisten hakupisteiden perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen sekä yo-todistuksesta että pääsykokeista saatavat pisteet. Hyvä yo-todistus helpottaa erittäin paljon sisäänpääsyä, joten suosittelemme tästäkin syystä panostamaan yo-kirjoituksiin ja ajattelemaan pääsykokeita vasta niiden jälkeen.
 3. Kolmas mahdollisuus on tulla valituksi pelkkien pääsykoepisteiden perusteella, mikäli yo-todistus on jäänyt huonoksi.

Informaatioverkostojen koulutusohjelma ei kuulu DIA-yhteisvalintaan, vaikka se onkin Aalto-yliopiston tekniikan alan hakukohde. Nykyään tällä on merkitystä lähinnä todistusvalinnan kannalta. Informaatioverkostoissa ei ole todistusvalintaa. Koska informaatioverkostot ei kuulu DIA-yhteisvalintaan, voit valita infon Opintopolussa ensisijaiseksi hakukohteeksi ja olet lisäksi mukana todistusvalinnassa sillä DIA-hakukohteella, joka on ensisijaisena valitsemiesi DIA-kohteiden joukossa.

Sisäänpääsryrajat ja tarvittavat pääsykokeet

Vuonna 2017 yo-todistuksesta saa alkupisteitä tämän taulukon mukaisesti. 5 parhaiten pisteitä tuottavaa yo-arvosanaa otetaan huomioon. Suurin mahdollinen pistemäärä on 26.

Alkupisteet DI-hakukohteisiin

Pääsykokeet ja kynnysehdot hakukohteittain vuonna 2016 Aalto-yliopistossa
Kynnysehdot DIA-todistusvalinnassa

 1. Matematiikan koe on pakollinen kaikissa hakukohteissa. Matematiikan lisäksi täytyy ilmoittautua johonkin alla olevista muista kokeista. Osassa hakukohteista toiseksi kokeeksi hyväksytään vain fysiikka. Voit kuitenkin suorittaa kaikki kokeet ja kokeiden yhteispisteet lasketaan hakukohteittain sen mukaan, mitä kokeita kyseisessä kohteessa hyväksytään. Jos kohteessa hyväksytään sekä fysiikka että kemia, niin yhteispisteet lasketaan siten, että matematiikan pisteisiin lisätään kemian tai fysiikan kokeen pisteet siten, että enemmän pisteitä tuottanut koe huomioidaan sinun hyväksesi.
 2. Jotta voit tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, sinun täytyy saada vähintään tällainen arvosana matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta. Mikäli kynnysehto on annettu useammasta aineesta riittää, kun ehto täyttyy jossakin niistä.

Sisäänpääsyrajat hakukohteittain vuonna 2016 Aalto-yliopistossa. Rajat muuttuvat vuosittain hakijoiden ja kokeen tason mukaan. Tästä voit katsoa vertailun vuoksi 2013, 2014 ja 2015 rajat.
DI-hakukohteiden sisäänpääsyrajat

 1. Yo-todistuksesta täytyi saada keväällä 2016 tämä määrä alkupisteitä, jotta tuli valituksi todistusvalinnassa.
 2. Hakukohteen todistusvalinnassa tasapistetilanne on ratkaistu pitkän matematiikan ylioppilaskokeen pistemäärän perusteella.
 3. Suurin osa opiskelijoista valitaan yhteenlasketuilla alku- ja koepisteillä. Tässä sarakkeessa on keväällä 2016 vaadittu sisäänpääsyraja yhteispisteillä.
 4. Jos yo-todistuksesi ei ole kyllin hyvä, voit tulla valituksi koepistekiintiössä. Tässä on kevään 2016 sisäänpääsyraja koepistekiintiössä. Kaikissa hakukohteissa on kaksi pääsykoetta edellisen taulukon mukaisesti. Kokeista voi saada yhteensä 0-40 hakupistettä. Tarkempaa tietoa pisteiden laskennasta: Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeissa on 6 tehtävää, kukin kuuden pisteen arvoisia. Näin ollen yhdestä kokeesta annetaan enintään 36 pistettä, mutta nämä pisteet skaalataan välille 0-20 kertomalla pistemäärä luvulla 5/9. Näin ollen hakupisteitä voi saada kahdesta kokeesta yhteensä 0-40.
 5. Yhteispistekiintiössä on helpompi päästä sisään kuin koepistekiintiössä, jos alkupisteitä on riittävän paljon. Tähän sarakkeeseen on laskettu, kuinka paljon alkupisteitä tarvittiin keväällä 2016, jotta niistä oli hyötyä. Esimerkki: Anni haki tietotekniikan hakukohteeseen ja hänellä oli 21 alkupistettä yo-todistuksesta. 21 > 18,1, joten hän sai hyötyä alkupisteistään. Pääsykokeista hänen täytyi saada vähintään 34,78 - 21 = 13,78 pistettä. Hyvän yo-todistuksen ansiosta hän ei siis tarvinnut pääsykokeista yhtä paljoa pisteitä kuin koepistekiintiössä, jossa vaatimus oli 16,67 pistettä.
 6. Katso edellisen sarakkeen huomautus. Tässä on näytetty vähimmät yo-arvosanat, joista oli hyötyä sisäänpääsyssä keväällä 2016.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.
 

MAFY-valmennuksen kurssilla olleita tuotantotalouden opiskelijoita.
MAFY:n kevään 2013 kurssilla olleita tuotantotalouden opiskelijoita.

Matematiikan pääsykokeen vaatimukset 2017

 • Tehtävät perustuvat pitkän matematiikan pakollisiin kursseihin 1-10. Valtakunnallinen syventävä kurssi 13 on silti hyödyllinen pääsykoetta ajatellen, koska siinä saa lisää rutiinia integroinnista ja lukujonoista, joita kysytään kokeissa usein.
 • Matematiikan pääsykokeessa on 6 tehtävää, joista kaikki arvostellaan ja koeaika on 3 tuntia.
 • Valmistautumisessa on tärkeää koko oppimäärän tasainen hallinta, koska tehtävissä ei ole valinnanvaraa.
 • Lähes kaikilla kokelailla tulee kiire laskea kaikki tehtävät, joten toinen tärkeä asia on harjoitella ajan käyttöä. Aseta itsellesi aina 3 tunnin aikaraja, kun harjoittelet tekemällä vanhoja pääsykokeita. Ajan umpeuduttua voit palata kesken jääneisiin tehtäviin, mutta katso aina kuinka pitkälle pääsit koeajassa ja kehitä ajankäyttöäsi.
 • Matematiikan kokeessa painotetaan voimakkaasti keskivaikeita ja vaikeita tehtäviä, joten älä turhaudu, jos saat harjoituskokeistasi huonon tuntuisia pistemääriä. Vain sillä on merkitystä, miten pärjäät verrattuna toisiin kokelaisiin. Vertaa tuloksiasi aina vanhoihin läpipääsyrajoihin.
 • Matematiikan kokeessa voi olla yksi tai jopa kaksi ns. killeri-tehtävää. Ne muistuttavat vaikeudeltaan matematiikkakilpailuiden tehtäviä. Nyrkkisääntönä tällaiset tehtävät kannattaa jättää viimeisiksi, koska hyvin harvat saavat niitä laskettua ollenkaan. Toisaalta ajan riittäessä niitä kannattaa yrittää, koska monet luovuttavat kokonaan ja sen vuoksi saat hyvän edun itsellesi, vaikka saisit niistä vain irtopisteitä.

Kursseillamme opetetaan kaikki oppimäärään kuuluvat asiat ja oikein ajoitetulla kertaamisella pidetään huoli sitä, että asiat ovat muistissa myös koepäivänä. Kertaaminen on tärkein yksittäinen asia, joka vie oppimisen kokonaan uudelle tasolle ja vähentää työmäärää. Molempien aineiden kursseilla tehdään tasaisin välein viisi harjoituskoetta. Kokeissa harjoitellaan ajankäyttöä ja niistä saa aina pisteet ja henkilökohtaisen palautteen. Tuloksia verrataan aiempien vuosien pisterajoihin.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.
 

Fysiikan pääsykokeen vaatimukset 2017

 • Fysiikan koealue on rajattu kursseihin 1, 3, 4, 6 ja 7. Aihealueet ovat siis aallot, liikkeen lait, sähköoppi sekä sähkömagnetismi. FY1 sisältää perustietoja, jotka tulee osata ja se kuuluu myös koealueeseen.
 • Fysiikan pääsykokeessa on 5 tehtävää, joista kaikki arvostellaan ja koeaika on 4 tuntia.
 • Neljä ensimmäistä tehtävää perustuvat lukion kursseihin 1, 3, 4, 6 ja 7. Näissä tehtävissä maksimipistemäärä on 6.
 • Viides tehtävä on soveltava tehtävä, joka perustuu kokeessa jaettavaan lyhyeen teoriaosaan. Tehtävästä on mahdollisuus saada 6+6 pistettä ja tähän mennessä se on aina koostunut kahdesta erillisestä tehtävästä. Kokeen maksimipistemäärä on 36.
 • Esseetehtäviä on ollut erittäin harvoin ja korkeintaan puolikas tehtävä koko kokeessa.
 • Myös fysiikan kokeessa tulee yleensä kiire. Ajankäyttöä kannattaa harjoitella samalla tavalla kuin matematiikassa.
 • Uudistuneen kokeen soveltava tehtävä perustuu aineistoon ja erikoisuutensa vuoksi toiset kokivat sen vaikeaksi. Valmennuskurssilla harjoittelemme aineistotehtävien tekemistä kaikissa viidessä harjoituskokeessa. Muiden tehtävien vaikeustaso on ollut sama kuin fysiikan yo-kokeiden keskivaikeissa ja vaikeissa tehtävissä, mutta mitään sen pahempaa ei ole ollut.

Mitä fysiikan kokeeseen kannattaa lukea

Fysiikan kirjoissa on paljon mielenkiintoista asiaa, mutta jos asioiden määrä käy kohtuuttoman suureksi taakaksi kokeeseen lukiessa, niin suosittelemme karsimaan asioita. Taakka on kohtuuton silloin, kun et enää ehdi harjoittelemaan tärkeimpiä asioita kunnolla. Kursseilla autamme sinua tässä karsinnassa. Jos harjoittelet itsenäisesti, niin karsi tarvittaessa koealuetta näin:

 • Keskity vain koealueen kursseihin 1, 3, 4, 6 ja 7. Ykköskurssin osalta uskomme olevan oleellista tuntea suureet ja yksiköt, laskutarkkuuteen liittyvät asiat, tasainen ja kiihtyvä liike sekä Newtonin lait.
 • Karsi vain sellaisia asioita, jotka eivät ole perustana muille asioille. Karsi siis rönsyjä, kuten vaikkapa Dopplerin ilmiöön liittyvät kaavat.
 • Esseetehtäviä on ollut hyvin vähän, joten ei kannata varautua vastaamaan sellaisiin, mikäli sinulla on yhtään pulaa valmistautumisajasta.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.
 

kemian pääsykokeen vaatimukset 2017

 • Tehtävät perustuvat lukion kemian kursseihin 1-5. Käytännössä koealue on koko lukion oppimäärä.
 • Kemian pääsykokeessa on 6 tehtävää, joista kaikki arvostellaan ja koeaika on 3 tuntia.
 • Kokeessa on yleensä 1-2 tehtävää, joissa piirretään rakennekaavoja ja tentataan yhdisteiden nimeämistä. Näihin tehtäviin liittyy monesti myös reaktioyhtälöiden kirjoittamista. Loput tehtävistä ovat yleensä olleet laskutehtäviä. Tutustu vanhoihin pääsykokeisiin.
 • Kaikkien osa-alueiden tasainen hallinta on tärkeää ja myös kemian kokeessa tulee yleensä kiire. Ajankäyttöä kannattaa harjoitella samalla tavalla kuin matematiikassa.

Kurssillamme kertaat ja harjoittelet tehokkaasti kaikki kokeessa tarvittavat asiat. Opetusmetodi ja harjoituskoekäytäntö ovat samat kuin matematiikan kurssilla.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.
 

Informaatioverkostojen pääsykokeet

Informaatioverkostojen koulutusohjelmaan hakiessa on matematiikan kokeen lisäksi koulutusohjelnan oma aineisto- ja soveltuvuuskoe. Tähän kokeeseen ei ole etukäteen annettua materiaalia tai pääsykoekirjaa, eli koe on tarkoitettu sellaiseksi, ettei siihen valmistauduta millään tavalla. Valmennuskurssilla näytämme sinulle millainen aineistokoe on ollut aikaisempina vuosina ja pääset tekemään yhden infon harjoituskokeen - tämä sisältyy DI-kurssin normaalihintaan. Näin pääset samalle viivalle niiden hakijoiden kanssa, jotka ovat jo aiemmin olleet kokeessa tai muuten tutustuneet siihen. Paljoa tämän enempää emme suosittele käyttämään aikaa aineistokokeeseen valmistautumiseen, koska jo yksi harjoituskerta tuo enimmän hyödyn ja suurempi määrä veisi aikaa matematiikan harjoittelulta. Aineistokoetta voidaan myös muuttaa, jolloin panostus menisi hukkaan.

Matematiikan kokeeseen kannattaa valmistautua hyvin, koska yhteispisteet ratkaisevat. Kokemuksemme mukaan informaatioverkostoihin pääsee sisään huomattavasti helpommin, kun saa matematiikan kokeesta 20/36 pistettä tai enemmän. Jotkut ovat saaneet paikan paljon vähemmilläkin pisteillä, mutta se on harvinaisempaa, koska aineisto- ja soveltuvuuskokeiden täytyy mennä silloin todella hyvin.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.
 

Vanhoja pääsykokeita ja mallivastaukset

Vanhoja pääsykokeita löydät DIA:n sivuilta. DIA:n sivuilla on myös lyhyet malliratkaisut. Kursseillamme saat luonnollisesti käyttöösi perusteelliset malliratkaisut kaikkiin koetehtäviin ja satoihin muihin tehtäviin kaikissa oppiaineissa. Mallivastaussivullamme on esimerkkinä perusteelliset mallivastaukset neljään vanhaan DIA-kokeeseen.

Sallitut laskimet ja taulukkokirjat 2017 Kokeissa

Ainoastaan funktiolaskin on sallittu DIA-valinnan kokeissa. Sallittujen laskinten luettelon löydät täältä. Sallituissa laskimissa ei ole graafisia toimintoja, joten suosittelemme, että muutat heti laskimen käyttötapojasi, kun harjoittelet pääsykokeeseen. Älä turvaudu laskimesi graafisiin ominaisuuksiin ja hanki mahdollisimman pian jokin sallituista laskimista. Tämä on hieman harmittanut joitakin opiskelijoita, mutta lohduksi voimme sanoa, että sallitut laskimet ovat melko halpoja ja yksinkertaisuuden vuoksi niiden käyttö on erinomaisen helppo oppia. Olemme testanneet Casio fx-85ES PLUS ja Texasin TI-30 XS MultiView laskimet. Molemmat ovat erinomaisen käytännöllisiä ja sujuvia käyttää. Casio on käytännössä yhtä helppo oppia käyttämään kuin TI, vaikka olisi aiemmin käyttänyt TI:n graafista laskinta. Laskimet myös sisältävät samat oleelliset ominaisuudet, joten voit mielestämme huoletta valita kumman tahansa laskimen.

Omia taulukkokirjoja ei saa tuoda kumpaankaan kokeeseen. Matematiikan kokeessa on jaettu yhden sivun mittainen kaavakokoelma. DIA:n sivuilta löydät vanhoja pääsykokeita ja kokeissa käytetyn kaavakokoelman. Noudata näitä ohjeita, kun harjoittelet kokeeseen:

 • Kun teet tehtäviä kokeisiin harjoitellessasi ja huomaat, että et muista ulkoa jotakin kaavaa, jota tarvitaan tehtävän ratkaisemiseen, niin kirjoita kaava muistiin. Näin saat koottua itsellesi kaavakokoelman niistä kaavoista, joita et muista ulkoa ja joita usein tarvitaan. Opettele kokoamasi kaavat ulkoa. Jos listasta tulee valtavan pitkä, niin voit lopuksi tiivistää sen esim. 1 tai 2 sivun mittaiseksi ja opetella ulkoa tämän tiivistetyn version.
 • Suosittelemme aloittamaan kaavojen opettelun jo yo-kokeisiin harjoitellessa, sillä ulkoa osaamisesta on hyötyä myös siellä. Kun osaat paljon kaavoja ulkoa, niin pystyt laskemaan tehtäviä nopeammin ja erityisesti sinun on helpompi keksiä ratkaisuja ongelmiin, kun tiedät tarkalleen, mitä ratkaisuvälineitä sinulla on käytössä.

Kursseillamme sinä kokoat oman kaavakokoelman ja me autamme sinua tiivistämään sen - kerromme mitkä kaavat ovat oleellisia ja mitkä eivät. Lisäksi saat ohjeita siihen, miten sallittuja laskimia voi käyttää laskujen tarkastamiseen ja mitä välivaiheita ratkaisussa täytyy aina näyttää.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.
 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 2017

 • HAKUAIKA ALKAA 15.3.2017
 • Hakuaika päättyy 5.4.2017 klo 15.00
 • Mahdolliset hakuun liittyvät liitteet, kuten kokeen lisäaikapyyntö täytyy olla toimitettuna perille 20.4.2017 klo 15.
 • Todistusvalinnan tulosten julkaisu 26.5.2017 klo 12.00.
 • Aineisto- ja soveltuvuuskoe Informaatioverkostoihin pyrkiville 29.5.2017 klo 13-17
 • Yhteiskuntatieteen valintakoe Rakennettuun ympäristöön pyrkiville 30.5.2017 klo 9-12
 • Matematiikan valintakoe 30.5.2017 klo 14-17
 • Kemian valintakoe 31.5.2017 klo 9-12
 • Fysiikan valintakoe 31.5.2017 klo 14-18
 • Tulosten julkistaminen Opintopolussa 30.6.2017
 • Mahdollinen oikaisupyyntö tulee olla perillä 14.7.2017 siinä yliopistossa, jota oikaisupyyntö koskee.
 • Opiskelupaikan vastaanotto Opintopolussa päättyy 14.7.2017 klo 15.00

Takaisin sivun alkuun.
 

OHJEITA KOETILANTEEsEEN

KOETILANTEESSA SUOSITTELEMME, että teet tehtävät helppousjärjestyksessä. Tähän liittyen kannattaa huomata nämä asiat:

 • Matematiikan kokeessa tehtävät ovat likimain vaikeusjärjestyksessä, mikä on hyvä ohjenuora. Aiemmin mainittu "killeritehtävä" on yleensä joko tehtävä 5 tai 6. Jos kuitenkin käy niin, että esim. tehtävä 2 osoittautuu sinulle kompastuskiveksi, niin jätä se tarvittaessa kesken ja siirry seuraavaan. Hyvä ohjenuora on 20-minuutin sääntö: Jos et saa mitään hyödyllistä aikaiseksi 20 minuutissa, niin siirry seuraavaan tehtävään niin kauan, kun muita tehtäviä on vielä jäljellä. Jos lopussa jää aikaa, niin voit palata tehtäviin, jotka jätit kesken.
 • Fysiikan kokeessa kannattaa ensin tehdä kaikki tai ne, mitkä osaa tehtävistä 1-4 ja jättää soveltava tehtävä viimeiseksi. Tartu ensimmäisenä tehtäviin, jotka tuntuvat sinulle helpoimmilta. Huomaa, että aine ja säteily -kurssin tehtävät ovat joskus nopeita tehdä, eli älä vieroksu niitä. Tehtävä 1 on yleensä ollut muita helpompi, mutta noudata 20-minuutin sääntöä heti alusta alkaen.
 • Harjoittele ajankäyttöä, kun harjoittelet pääsykokeisiin! Laita itsellesi aina 4 tunnin aikaraja, kun teet vanhoja pääsykokeita. Käytä 3 tunnin aikarajaa vuotta 2013 aiemmissa kokeissa, koska koeaika oli silloin lyhyempi.

Kursseillamme näitä asioita harjoitellaan harjoituskokeiden avulla, joita on viisi kappaletta molemmissa aineissa. Fysiikan kokeissa on uudistunutta koetta vastaavat soveltavat tehtävät. Kokeista saat henkilökohtaisen palautteen, jossa kiinnitämme huomiota myös siihen, että olet näyttänyt riittävät välivaiheet ja pyöristänyt oikein. Annamme palautetta myös siitä, jos selität asioita liian vähän tai toisaalta tarpeettoman paljon.

DI-valmennuskurssiDI-itseopiskelumateriaali

Takaisin sivun alkuun.

Aki, kevään -09 TKK-kurssi
Suosittelisin kurssia ehdottomasti TKK:lle tai yliopistoon pyrkivälle kaverille. Kurssi oli erittäin tehokas ja sopivan pituinen. Mielestäni erittäin hyvä asia oli, ettei yritetty tehdä mitään 8h päivässä kahden viikon ajan -tyyppistä ratkasua, vaan pitkäjänteisellä työllä syntyi hyviä tuloksia. Tosi hyvä kurssi, jos joutuisin pyrkimään uudestaan, niin tulisin varmasti ma-fy valmennukseen. Hinta oli kilpailukykyinen, ja opetus mahtavaa. Ei mitään negatiivista sanottavaa kurssista.